Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
April 2016April 2015 - April 2016
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt6682,3
Bilbensin89-6,3
Diesel32710,1
Andre mellomdestillat139-2,8
Parafinprodukt82-4,7
Tungolje2-71,4
Smøremiddel0.
Andre petroleumsprodukt22812,0