204523_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
204523_tabell
statistikk
2015-06-15T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false
Priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I mai 2015 ble det solgt 748 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffmai 2015, førebelse tal

Innhald