204521_tabell_227885_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
204521_tabell_227885
statistikk
2015-05-21T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I april 2015 ble det solgt 653 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffapril 2015, førebelse tal

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
April 2015April 2014 - April 2015
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt653-0,6
Bilbensin95-6,9
Autodiesel2972,8
Andre mellomdestillat143-8,3
Parafinprodukt860,0
Tungolje7-30,0
Smøremiddel0.
Andre petroleumsprodukt22566,7