148669_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
148669_tabell
statistikk
2014-07-16T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I juni 2014 ble det totale salget redusert med 8,6 prosent.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffjuni 2014, førebelse tal

Innhald