148663_tabell_163893_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
148663_tabell_163893
statistikk
2014-02-19T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false

Sal av petroleumsproduktjanuar 2014

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsentI altProsent
Januar 2014Januar 2013 - Januar 201420122011 - 2012
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen)
Petroleumsprodukt i alt650-10,59 5440,0
Bilbensin93-7,91 394-6,5
Autodiesel288-6,83 5903,8
Andre mellomdestillat157-23,82 397-0,5
Parafinprodukt9310,71 0465,3
Tungolje16-27,3293-12,5
Smøremiddel0.62-3,1
Andre petroleumsprodukt22-33,3764-3

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB