179109_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/oljeinv/kvartal
179109_tabell
statistikk
2014-09-03T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
false
Statistikken viser oljeselskapenes anslåtte investeringer i forbindelse med blant annet drift og utbygging av oljefelt, rørtransport og oljeleting.

Olje- og gassvirksomhet, investeringer3. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Antatte og påløpte investeringskostnader olje- og gassutvinning og rørtransport, etter anslagstidspunkt og tidfullscreen-iconAntatte og påløpte investeringskostnader olje- og gassutvinning og rørtransport, etter anslagstidspunkt og tidexcel-iconAntatte og påløpte investeringskostnader olje- og gassutvinning og rørtransport, etter anslagstidspunkt og tidcsv-iconAntatte og påløpte investeringskostnader olje- og gassutvinning og rørtransport, etter anslagstidspunkt og tid
Tabell 2Påløpte og antatte investeringskostnader. Utvinning av råolje og naturgass og rørtransport. 2010-2015. Mill.krfullscreen-iconPåløpte og antatte investeringskostnader. Utvinning av råolje og naturgass og rørtransport. 2010-2015. Mill.krexcel-iconPåløpte og antatte investeringskostnader. Utvinning av råolje og naturgass og rørtransport. 2010-2015. Mill.krcsv-iconPåløpte og antatte investeringskostnader. Utvinning av råolje og naturgass og rørtransport. 2010-2015. Mill.kr
Tabell 3Påløpte investeringskostnader til feltutbygging og felt i drift, etter kostnadsart. Kvartal. Millioner kronerfullscreen-iconPåløpte investeringskostnader til feltutbygging og felt i drift, etter kostnadsart. Kvartal. Millioner kronerexcel-iconPåløpte investeringskostnader til feltutbygging og felt i drift, etter kostnadsart. Kvartal. Millioner kronercsv-iconPåløpte investeringskostnader til feltutbygging og felt i drift, etter kostnadsart. Kvartal. Millioner kroner
Tabell 4Antatte og påløpte investeringskostnader til olje- og gassutvinning og rørtransport. Mill. kr og i prosent av påløpte investeringerfullscreen-iconAntatte og påløpte investeringskostnader til olje- og gassutvinning og rørtransport. Mill. kr og i prosent av påløpte investeringerexcel-iconAntatte og påløpte investeringskostnader til olje- og gassutvinning og rørtransport. Mill. kr og i prosent av påløpte investeringercsv-iconAntatte og påløpte investeringskostnader til olje- og gassutvinning og rørtransport. Mill. kr og i prosent av påløpte investeringer
Tabell 5Påløpte investeringskostnader til leting etter olje og gass, etter kostnadsart. Kvartal. Millioner kronerfullscreen-iconPåløpte investeringskostnader til leting etter olje og gass, etter kostnadsart. Kvartal. Millioner kronerexcel-iconPåløpte investeringskostnader til leting etter olje og gass, etter kostnadsart. Kvartal. Millioner kronercsv-iconPåløpte investeringskostnader til leting etter olje og gass, etter kostnadsart. Kvartal. Millioner kroner
Tabell 6Påløpte og antatte investeringer. Utvinning av råolje og naturgass og rørtransport. Mrd.krfullscreen-iconPåløpte og antatte investeringer. Utvinning av råolje og naturgass og rørtransport. Mrd.krexcel-iconPåløpte og antatte investeringer. Utvinning av råolje og naturgass og rørtransport. Mrd.krcsv-iconPåløpte og antatte investeringer. Utvinning av råolje og naturgass og rørtransport. Mrd.kr
Tabell 7Antatte investeringer. Utvinning av råolje og naturgass og rørtransport. Mrd.krfullscreen-iconAntatte investeringer. Utvinning av råolje og naturgass og rørtransport. Mrd.krexcel-iconAntatte investeringer. Utvinning av råolje og naturgass og rørtransport. Mrd.krcsv-iconAntatte investeringer. Utvinning av råolje og naturgass og rørtransport. Mrd.kr

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken