Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt)3. kvartal 2014

Denne statistikken er opphørt. Se Oljedirektoratet Faktasider/Faktakart.

Innhold

Arkiv for Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt) - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
17. mars 2009 1. kvartal 2009 Økt petroleumsproduksjon i 2008
20. januar 2009 4. kvartal 2008 Mer gass og mindre olje produksjon
3. september 2008 2. kvartal 2008 Liten øke i produksjonen av petroleum
17. januar 2008 3. kvartal 2007 Svak reduksjon i petroleumsproduksjonen
4. juli 2007 1. kvartal 2007 Reduksjon i petroleumsproduksjonen
2. mars 2006 4. kvartal 2005 Samlet petroleumsproduksjon noe ned
20. desember 2005 3. kvartal 2005 Produksjon av gass opp - olje noe ned
3. november 2005 2. kvartal 2005 Produksjon av gass opp - olje noe ned