144855_tabell_195205_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
144855_tabell_195205
statistikk
2014-09-05T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen gikk ned 2,9 prosent i den siste tremånedersperioden.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuli 2014

Innhold

Omsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Kalenderjusterte serier. 2005=100123
Juli 201412-månedersendring
Mai 2014 / Mai 2013Juni 2014 / Juni 2013Juli 2014 / Juli 2013
1Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
2Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
3Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
Utvinning, bergverk, industri og kraft131,9-2,0-7,1-6,8
Hjemmemarked143,60,8-1,5-0,2
Eksportmarked122,8-4,0-12,5-12,0
 
Utvinning og utvinningstjenester144,0-5,3-9,0-10,4
Hjemmemarked379,122,224,118,8
Eksportmarked117,1-12,6-18,1-17,9
 
Industri og bergverksdrift131,54,1-4,2-3,5
Hjemmemarked130,90,2-4,6-5,1
Eksportmarked132,211,7-3,8-1,1
 
Bergverksdrift115,63,83,7-2,0
Hjemmemarked87,3-13,5-2,5-7,2
Eksportmarked168,343,013,13,5
 
Industri131,84,2-4,4-3,6
Hjemmemarked131,90,6-4,6-5,0
Eksportmarked131,611,2-4,0-1,2
 
Kraftforsyning86,8-18,5-17,0-4,7
Hjemmemarked83,4-19,6-18,0-6,2
Eksportmarked197,437,3-18,519,8
 
Etter varetype:
Innsatsvarer162,110,24,66,2
Hjemmemarked179,712,92,95,1
Eksportmarked140,35,87,78,0
 
Investeringsvarer152,19,3-7,9-5,6
Hjemmemarked160,313,4-7,82,5
Eksportmarked138,64,9-6,9-17,8
 
Konsumvarer126,40,51,01,0
Hjemmemarked132,5-1,0-2,5-1,0
Eksportmarked108,36,114,59,4
 
Energivarer117,0-11,2-15,7-14,5
Hjemmemarked113,9-19,1-3,2-7,5
Eksportmarked118,1-8,3-19,4-16,7

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB