144845_tabell_175867_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
144845_tabell_175867
statistikk
2014-05-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false
Omsetningsindeksen måler nivå og utvikling for olje og gass, industri, bergverk og kraft. Industriomsetningen var tilnærmet uendret i første kvartal 2014.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmars 2014

Innhold

Omsetning. Månedstall, etter næring, varetype og marked. Kalenderjusterte serier. 2005=100123
Mars 201412-månedersendring
Januar 2014 / Januar 2013Februar 2014 / Februar 2013Mars 2014 / Mars 2013
1Aggregeringsnivåene refererer seg til Standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
2Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.
3Oppblåste omsetningstall basert på utvalgstall.
Utvinning, bergverk, industri og kraft156,78,35,51,2
Hjemmemarked177,80,610,87,1
Eksportmarked140,514,31,2-4,0
 
Utvinning og utvinningstjenester168,421,74,46,4
Hjemmemarked412,845,837,037,2
Eksportmarked140,416,3-2,7-1,1
 
Industri og bergverksdrift157,8-0,38,11,1
Hjemmemarked169,1-8,77,57,8
Eksportmarked141,411,38,8-8,9
 
Bergverksdrift121,21,48,616,0
Hjemmemarked114,4-10,319,421,1
Eksportmarked133,220,0-3,48,5
 
Industri158,5-0,38,00,9
Hjemmemarked170,3-8,77,37,6
Eksportmarked141,511,29,0-9,1
 
Kraftforsyning105,9-10,0-2,4-22,0
Hjemmemarked106,2-10,3-2,7-22,5
Eksportmarked96,02,14,4-1,4
 
Etter varetype:
Innsatsvarer183,57,27,85,9
Hjemmemarked218,412,010,713,9
Eksportmarked141,40,53,4-6,6
 
Investeringsvarer214,7-1,525,410,8
Hjemmemarked242,0-17,932,417,5
Eksportmarked164,534,013,2-4,4
 
Konsumvarer144,22,62,7-0,8
Hjemmemarked145,60,4-1,2-3,3
Eksportmarked139,98,515,28,4
 
Energivarer136,311,90,2-3,3
Hjemmemarked132,61,75,4-2,6
Eksportmarked137,615,9-1,6-3,6

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB