438716_tabell_446002_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
438716_tabell_446002
statistikk
2021-02-17T08:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning1. kvartal 2021

Innhold

Antatte investeringer inneværende år, etter næring og varetype. Millioner kroner1
Antatte investeringerEndringstall i mill. kr og prosent
202020212021 / 20202021 / 2021
1. kvartal samme år4. kvartal året før år1. kvartal samme årDiff.2Pst.2Diff.3Pst.3
1Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
2Endring fra foregående år for antatte investeringer, rapportert i 1. kvartal samme år.
3Endring for antatte investeringer i samme år, rapportert i 4. kvartal året før og 1. kvartal samme år.
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft255 113221 884235 185-19 928-813 3016
 
Utvinning og rørtransport185 427166 270173 584-11 843-67 3144
Utvinning av råolje og naturgass184 813165 457172 743-12 070-77 2864
Rørtransport61581384122637283
 
Industri og bergverksdrift28 96622 84126 888-2 078-74 04718
Bergverksdrift2 1412 3171 667-474-22-650-28
Industri26 82620 52425 221-1 605-64 69723
Nærings-, drikkevare- og tob.ind7 9634 8806 862-1 101-141 98241
Næringsmiddelindustri7 6464 7536 314-1 332-171 56133
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind.1291831825341-1-1
Trelast- og trevareindustri1 0409351 05818212313
Papir- og papirvareindustri59936682522638459125
Trykking, grafisk industri14011417333245952
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri5 6364 8665 70266183617
Kjemiske råvarer3 4112 1793 054-357-1087540
Gummi, plast, mineralsk industri mv.1 9811 4301 769-212-1133924
Metallindustri3 7553 7943 79540110
Ikke-jernholdige metaller3 0922 8682 904-188-6361
Metallvareindustri994885853-141-14-32-4
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri6738497497611-100-12
Maskinindustri1 6519861 577-74-459160
Bygging av skip og oljeplattformer3953194981032617956
Annen verkstedsindustri310228300-10-37232
Maskinreparasjon og -installasjon1 122416514-608-549824
Møbelindustri og annen industri437276365-72-168932
 
Kraftforsyning40 71932 77334 712-6 007-151 9396
Produksjon av elektrisitet19 71713 77414 636-5 081-268626
Overf. og distribusjon av elektrisitet19 30717 38318 335-972-59525
Fjernvarme og annen kraftforsyning1 6941 6161 7414731258
 
Etter varetype:
Innsatsvarer14 59213 11414 023-569-49097
Investeringsvarer4 1862 4773 491-695-171 01441
Konsumvarer8 8895 8747 633-1 256-141 75930
Varige konsumvarer384315365-19-55016
Ikke-varige konsumvarer8 5055 5597 268-1 237-151 70931
Energivarer227 445200 419210 038-17 407-89 6195

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB