403224_tabell_408458_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
403224_tabell_408458
statistikk
2020-02-20T08:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning1. kvartal 2020

Innhold

Antatte investeringer inneværende år, etter næring og varetype. Millioner kroner1
Antatte investeringerEndringstall i mill. kr og prosent
201920202020 / 20192020 / 2020
1. kvartal samme år4. kvartal året før år1. kvartal samme årDiff.2Pst.2Diff.3Pst.3
1Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
2Endring fra foregående år for antatte investeringer, rapportert i 1. kvartal samme år.
3Endring for antatte investeringer i samme år, rapportert i 4. kvartal året før og 1. kvartal samme år.
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft244 754243 807255 11310 359411 3065
 
Utvinning og rørtransport172 711182 639185 42712 71672 7882
Utvinning av råolje og naturgass171 947182 028184 81312 86672 7852
Rørtransport764611615-149-2041
 
Industri og bergverksdrift32 19425 97028 966-3 228-102 99612
Bergverksdrift1 4161 4912 1417255165044
Industri30 77924 47926 826-3 953-132 34710
Nærings-, drikkevare- og tob.ind6 6316 6217 9631 332201 34220
Næringsmiddelindustri6 1486 4207 6461 498241 22619
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind.214141129-85-40-12-9
Trelast- og trevareindustri1 5549101 040-514-3313014
Papir- og papirvareindustri1 419599599-820-5800
Trykking, grafisk industri153105140-13-83533
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri8 2325 3125 636-2 596-323246
Kjemiske råvarer4 0303 2453 411-619-151665
Gummi, plast, mineralsk industri mv.2 1831 7461 981-202-923513
Metallindustri4 7073 8423 755-952-20-87-2
Ikke-jernholdige metaller3 9743 2313 092-882-22-139-4
Metallvareindustri9491 084994455-90-8
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri724607673-51-76611
Maskinindustri1 1201 7441 65153147-93-5
Bygging av skip og oljeplattformer530308395-135-258728
Annen verkstedsindustri2773253103312-15-5
Maskinreparasjon og -installasjon1 6969011 122-574-3422125
Møbelindustri og annen industri388235437491320286
 
Kraftforsyning39 84935 19840 71987025 52116
Produksjon av elektrisitet18 00715 57519 7171 71094 14227
Overf. og distribusjon av elektrisitet20 44118 13219 307-1 134-61 1756
Fjernvarme og annen kraftforsyning1 4011 4921 6942932120214
 
Etter varetype:
Innsatsvarer17 81413 59414 592-3 222-189987
Investeringsvarer4 3683 9454 186-182-42416
Konsumvarer7 2597 4198 8891 630221 47020
Varige konsumvarer287236384973414863
Ikke-varige konsumvarer6 9717 1838 5051 534221 32218
Energivarer215 313218 850227 44512 13268 5954