365215_tabell_404377_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
365215_tabell_404377
statistikk
2019-11-21T08:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning4. kvartal 2019

Innhold

Kvartalsvise utførte investeringer etter kostnadsart. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kroner
3. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 2019
Utvinning og rørtransport39 00043 30438 19144 32545 616
Utvinning av råolje og naturgass38 39642 68238 02744 06745 460
Leting og konseptstudier6 8408 1506 7726 7396 883
Undersøkelsesboring4 1234 3183 9734 0994 503
Generelle undersøkelser1 2781 7698691 166896
Feltevaluering/feltutvikling579761524482460
Administrasjon og andre kostnader8121 1961 079914914
Konseptstudier4810632678111
Feltutbygging17 18618 25116 88618 20720 744
Varer, feltutbygging7 8038 5917 4388 7309 915
Tjenester, feltutbygging6 9057 1857 9207 6757 593
Produksjonsboring, feltutbygging2 4792 4751 5281 8013 236
Felt i drift12 57515 20013 21717 07016 737
Varer, felt i drift9458708521 277607
Tjenester, felt i drift2 1123 2332 4134 6183 506
Produksjonsboring, felt i drift9 51711 0979 95211 17612 624
Landvirksomhet467647513486370
Nedstengning og fjerning1 3284346391 565727
Rørtransport604623164259155