365215_tabell_404376_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
365215_tabell_404376
statistikk
2019-11-21T08:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning4. kvartal 2019

Innhold

Antatte investeringer inneværende år, etter næring og varetype. Millioner kroner1
Antatte investeringerEndringstall i mill. kr og prosent
201820192019 / 20182019 / 2019
4. kvartal samme år3. kvartal samme år4. kvartal samme årDiff.2Pst.2Diff.3Pst.3
1Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
2Endring fra foregående år for antatte investeringer, rapportert i 4. kvartal samme år.
3Endring for antatte investeringer i inneværende år, rapportert i 3. kvartal samme år og 4. kvartal samme år.
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft221 546256 801256 77035 22416-310
 
Utvinning og rørtransport155 457181 729182 92927 472181 2001
Utvinning av råolje og naturgass153 452180 922182 21428 762191 2921
Rørtransport2 005807715-1 290-64-92-11
 
Industri og bergverksdrift24 97835 11133 9028 92436-1 209-3
Bergverksdrift1 2921 8701 84355143-27-1
Industri23 68633 24132 0598 37335-1 182-4
Nærings-, drikkevare- og tob.ind6 0378 2908 1292 09235-161-2
Næringsmiddelindustri5 5467 7677 5612 01536-206-3
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind.163212215523231
Trelast- og trevareindustri1 2171 2601 21700-43-3
Papir- og papirvareindustri7241 3941 40668294121
Trykking, grafisk industri230181176-54-23-5-3
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri5 8757 8618 0682 193372073
Kjemiske råvarer3 7703 8163 96919951534
Gummi, plast, mineralsk industri mv.2 1122 1091 814-298-14-295-14
Metallindustri3 2284 4924 4711 24339-210
Ikke-jernholdige metaller2 6343 8113 8051 17144-60
Metallvareindustri8031 01292312015-89-9
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri6338147228914-92-11
Maskinindustri8981 0909848610-106-10
Bygging av skip og oljeplattformer5165866119518254
Annen verkstedsindustri448402378-70-16-24-6
Maskinreparasjon og -installasjon5062 9282 4331 927381-495-17
Møbelindustri og annen industri29561251121673-101-17
 
Kraftforsyning41 11239 96139 939-1 173-3-220
Produksjon av elektrisitet16 20518 22618 8592 654166333
Overf. og distribusjon av elektrisitet23 78720 24019 817-3 970-17-423-2
Fjernvarme og annen kraftforsyning1 1201 4941 26314313-231-15
 
Etter varetype:
Innsatsvarer14 72517 59517 4382 71318-157-1
Investeringsvarer2 9675 9625 2182 25176-744-12
Konsumvarer6 2328 7468 3992 16735-347-4
Varige konsumvarer2483303176928-13-4
Ikke-varige konsumvarer5 9848 4158 0822 09835-333-4
Energivarer197 621224 498225 71528 094141 2171

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB