365209_tabell_373513_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
365209_tabell_373513
statistikk
2019-02-21T08:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning1. kvartal 2019

Innhold

Antatte investeringer inneværende år, etter næring og varetype. Millioner kroner1
Antatte investeringerEndringstall i mill. kr og prosent
201820192019 / 20182019 / 2019
1. kvartal samme år4. kvartal året før år1. kvartal samme årDiff.2Pst.2Diff.3Pst.3
1Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
2Endring fra foregående år for antatte investeringer, rapportert i 1. kvartal samme år.
3Endring for antatte investeringer i samme år, rapportert i 4. kvartal året før og 1. kvartal samme år.
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft225 953240 978244 75418 80183 7762
 
Utvinning og rørtransport160 010175 251172 71112 7018-2 540-1
Utvinning av råolje og naturgass158 036174 476171 94713 9119-2 529-1
Rørtransport1 974775764-1 210-61-11-1
 
Industri og bergverksdrift24 77527 31532 1947 419304 87918
Bergverksdrift1 1687061 41624821710101
Industri23 60826 60930 7797 171304 17016
Nærings-, drikkevare- og tob.ind5 1895 3916 6311 442281 24023
Næringsmiddelindustri4 8534 9876 1481 295271 16123
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind.14916321465445131
Trelast- og trevareindustri1 1101 3271 5544444022717
Papir- og papirvareindustri5841 3481 419835143715
Trykking, grafisk industri152137153111612
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri6 1587 5878 2322 074346459
Kjemiske råvarer3 9253 7924 03010532386
Gummi, plast, mineralsk industri mv.2 2171 6492 183-34-253432
Metallindustri3 2634 8404 7071 44444-133-3
Ikke-jernholdige metaller2 6644 1453 9741 31049-171-4
Metallvareindustri1 050936949-101-10131
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri777578724-53-714625
Maskinindustri9911 0251 12012913959
Bygging av skip og oljeplattformer2862715302448525996
Annen verkstedsindustri593460277-316-53-183-40
Maskinreparasjon og -installasjon7165381 6969801371 158215
Møbelindustri og annen industri375358388133308
 
Kraftforsyning41 16838 41239 849-1 319-31 4374
Produksjon av elektrisitet16 45017 62218 0071 55793852
Overf. og distribusjon av elektrisitet23 46019 43020 441-3 019-131 0115
Fjernvarme og annen kraftforsyning1 2571 3601 40114411413
 
Etter varetype:
Innsatsvarer14 58516 00417 8143 229221 81011
Investeringsvarer3 3692 9934 368999301 37546
Konsumvarer5 7286 1127 2591 531271 14719
Varige konsumvarer292285287-5-221
Ikke-varige konsumvarer5 4365 8276 9711 535281 14420
Energivarer202 271215 869215 31313 0426-5560