325524_tabell_369562_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
325524_tabell_369562
statistikk
2018-11-22T08:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning4. kvartal 2018

Innhold

Investeringer. Antatte investeringer inneværende år, etter næring og varetype. Millioner kroner1
Antatte investeringerEndringstall i mill. kr og prosent
201720182018 / 20172018 / 2018
4. kvartal samme år3. kvartal samme år4. kvartal samme årDiff.2Pst.2Diff.3Pst.3
1Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
2Endring fra foregående år for antatte investeringer, rapportert i 4. kvartal samme år.
3Endring for antatte investeringer i inneværende år, rapportert i 3. kvartal samme år og 4. kvartal samme år.
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft205 216224 048221 54616 3308-2 502-1
 
Utvinning og rørtransport150 842156 313155 4574 6153-856-1
Utvinning av råolje og naturgass148 586154 537153 4524 8663-1 085-1
Rørtransport2 2551 7762 005-250-1122913
 
Industri og bergverksdrift21 68725 99824 9783 29115-1 020-4
Bergverksdrift5361 3521 292756141-60-4
Industri21 15124 64523 6862 53512-959-4
Nærings-, drikkevare- og tob.ind5 2956 1266 03774214-89-1
Næringsmiddelindustri4 8665 6845 54668014-138-2
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind.150190163139-27-14
Trelast- og trevareindustri9761 0911 2172412512612
Papir- og papirvareindustri58581972413924-95-12
Trykking, grafisk industri313175230-83-275531
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri4 2625 9845 8751 61338-109-2
Kjemiske råvarer3 0273 9233 77074325-153-4
Gummi, plast, mineralsk industri mv.1 8552 5492 11225714-437-17
Metallindustri4 1243 1003 228-896-221284
Ikke-jernholdige metaller3 7862 4352 634-1 152-301998
Metallvareindustri7309398037310-136-14
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri800794633-167-21-161-20
Maskinindustri59499589830451-97-10
Bygging av skip og oljeplattformer44143651675178018
Annen verkstedsindustri33245644811635-8-2
Maskinreparasjon og -installasjon4346685067217-162-24
Møbelindustri og annen industri2613242953413-29-9
 
Kraftforsyning32 68841 73741 1128 42426-625-1
Produksjon av elektrisitet11 25617 41716 2054 94944-1 212-7
Overf. og distribusjon av elektrisitet20 37823 17223 7873 409176153
Fjernvarme og annen kraftforsyning1 0541 1491 120666-29-3
 
Etter varetype:
Innsatsvarer13 29015 32814 7251 43511-603-4
Investeringsvarer2 4183 2352 96754923-268-8
Konsumvarer5 7786 3646 2324548-132-2
Varige konsumvarer253259248-5-2-11-4
Ikke-varige konsumvarer5 5256 1055 9844598-121-2
Energivarer183 731199 121197 62113 8908-1 500-1

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB