325524_tabell_369561_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
325524_tabell_369561
statistikk
2018-11-22T08:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning4. kvartal 2018

Innhold

Investeringer. Antatte investeringer for neste år, etter næring og varetype. Millioner kroner1
Antatte investeringerEndringstall i mill. kr og prosent
201820192019 / 20182019 / 2019
4. kvartal året før3. kvartal året før4. kvartal året førDiff.2Pst.2Diff.3Pst.3
1Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
2Endring fra foregående år for antatte investeringer neste år, rapportert i 4. kvartal året før.
3Endring for antatte investeringer i neste år, rapportert i 3. kvartal året før og 4. kvartal året før.
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft203 690225 723240 97837 2881815 2557
 
Utvinning og rørtransport144 333165 100175 25130 9182110 1516
Utvinning av råolje og naturgass142 363164 465174 47632 1132310 0116
Rørtransport1 971636775-1 196-6113922
 
Industri og bergverksdrift21 61822 55427 3155 697264 76121
Bergverksdrift779879706-73-9-173-20
Industri20 83921 67526 6095 770284 93423
Nærings-, drikkevare- og tob.ind4 6864 9345 391705154579
Næringsmiddelindustri4 5564 7374 98743192505
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind.1382441632518-81-33
Trelast- og trevareindustri1 1277471 3272001858078
Papir- og papirvareindustri1837541 3481 16563759479
Trykking, grafisk industri9610113741433636
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri5 5106 3757 5872 077381 21219
Kjemiske råvarer3 1373 1153 7926552167722
Gummi, plast, mineralsk industri mv.1 9501 6901 649-301-15-41-2
Metallindustri3 6883 2154 8401 152311 62551
Ikke-jernholdige metaller2 6382 6664 1451 507571 47955
Metallvareindustri6276979363094923934
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri835527578-257-315110
Maskinindustri8198201 0252062520525
Bygging av skip og oljeplattformer232137271391713498
Annen verkstedsindustri535392460-75-146817
Maskinreparasjon og -installasjon137866538401293-328-38
Møbelindustri og annen industri2751783588330180101
 
Kraftforsyning37 73838 06938 41267423431
Produksjon av elektrisitet14 63017 01017 6222 992206124
Overf. og distribusjon av elektrisitet22 05920 24619 430-2 629-12-816-4
Fjernvarme og annen kraftforsyning1 0498131 3603113054767
 
Etter varetype:
Innsatsvarer13 12812 30416 0042 876223 70030
Investeringsvarer2 2792 8112 993714311826
Konsumvarer5 4815 4946 1126311261811
Varige konsumvarer209182285763610357
Ikke-varige konsumvarer5 2725 3125 8275551151510
Energivarer182 802205 113215 86933 0671810 7565

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB