325493_tabell_335992_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
325493_tabell_335992
statistikk
2018-02-23T08:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning1. kvartal 2018

Innhold

Investeringer. Utførte investeringer foregånde år, etter næring og varetype. Millioner kroner1
Utførte investeringerAntatte investeringerUtførte investeringerEndringstall i mill. kr og prosent
201620172017 / 20162017 / 2017
1. kvartal året etter4. kvartal samme år1. kvartal året etterDiff.2Pst.2Diff.3Pst.3
1Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
2Endring fra foregående år for utførte investeringer, rapportert i 1. kvartal året etter.
3Endring fra antatte investeringer rapportert i 4. kvartal og utførte investeringer rapportert i 1. kvartal året etter, for samme år.
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft214 503205 216202 187-12 316-6-3 029-1
 
Utvinning og rørtransport164 492150 842148 809-15 683-10-2 033-1
Utvinning av råolje og naturgass163 275148 586146 645-16 630-10-1 941-1
Rørtransport1 2172 2552 16494778-91-4
 
Industri og bergverksdrift23 79021 68721 982-1 808-82951
Bergverksdrift610536579-31-5438
Industri23 17921 15121 403-1 776-82521
Nærings-, drikkevare- og tob.ind5 7915 2955 347-444-8521
Næringsmiddelindustri5 2644 8664 911-353-7451
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind.194150156-38-2064
Trelast- og trevareindustri1 169976950-219-19-26-3
Papir- og papirvareindustri581585530-51-9-55-9
Trykking, grafisk industri2393133117230-2-1
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri5 8674 2624 253-1 614-28-90
Kjemiske råvarer3 7083 0273 016-692-19-110
Gummi, plast, mineralsk industri mv.1 3751 8551 77339829-82-4
Metallindustri4 3314 1244 192-139-3682
Ikke-jernholdige metaller3 7853 7863 844592582
Metallvareindustri82673086842513819
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri69880084714921476
Maskinindustri51559464212725488
Bygging av skip og oljeplattformer498441434-64-13-7-2
Annen verkstedsindustri405332308-97-24-24-7
Maskinreparasjon og -installasjon4894345223378820
Møbelindustri og annen industri2012612727135114
 
Kraftforsyning26 22232 68831 3965 17420-1 292-4
Produksjon av elektrisitet9 36311 25610 6101 24713-646-6
Overf. og distribusjon av elektrisitet15 50420 37819 8234 31928-555-3
Fjernvarme og annen kraftforsyning1 3551 054963-392-29-91-9
 
Etter varetype:
Innsatsvarer14 13613 29013 456-680-51661
Investeringsvarer2 5812 4182 5971611797
Konsumvarer5 8405 7785 739-101-2-39-1
Varige konsumvarer1902532748444218
Ikke-varige konsumvarer5 6495 5255 464-185-3-61-1
Energivarer191 947183 731180 394-11 553-6-3 337-2

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB