325493_tabell_335991_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
325493_tabell_335991
statistikk
2018-02-23T08:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning1. kvartal 2018

Innhold

Investeringer. Antatte investeringer inneværende år, etter næring og varetype. Millioner kroner1
Antatte investeringerEndringstall i mill. kr og prosent
201720182018 / 20172018 / 2018
1. kvartal samme år4. kvartal året før år1. kvartal samme årDiff.2Pst.2Diff.3Pst.3
1Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
2Endring fra foregående år for antatte investeringer, rapportert i 1. kvartal samme år.
3Endring for antatte investeringer i samme år, rapportert i 4. kvartal året før og 1. kvartal samme år.
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft204 998203 690225 95320 9551022 26311
 
Utvinning og rørtransport149 404144 333160 01010 606715 67711
Utvinning av råolje og naturgass146 939142 363158 03611 097815 67311
Rørtransport2 4651 9711 974-491-2030
 
Industri og bergverksdrift21 61821 61824 7753 157153 15715
Bergverksdrift5157791 16865312738950
Industri21 10320 83923 6082 505122 76913
Nærings-, drikkevare- og tob.ind4 7484 6865 189441950311
Næringsmiddelindustri4 2774 5564 853576132977
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind.177138149-28-16118
Trelast- og trevareindustri1 0671 1271 110434-17-2
Papir- og papirvareindustri596183584-12-2401219
Trykking, grafisk industri23996152-87-365658
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri4 5005 5106 1581 6583764812
Kjemiske råvarer3 0643 1373 9258612878825
Gummi, plast, mineralsk industri mv.1 7431 9502 2174742726714
Metallindustri4 1633 6883 263-900-22-425-12
Ikke-jernholdige metaller3 7622 6382 664-1 098-29261
Metallvareindustri9866271 05064642367
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri890835777-113-13-58-7
Maskinindustri6048199913876417221
Bygging av skip og oljeplattformer417232286-131-315423
Annen verkstedsindustri316535593277885811
Maskinreparasjon og -installasjon335137716381114579423
Møbelindustri og annen industri322275375531610036
 
Kraftforsyning33 97737 73841 1687 191213 4309
Produksjon av elektrisitet11 40514 63016 4505 045441 82012
Overf. og distribusjon av elektrisitet21 41622 05923 4602 044101 4016
Fjernvarme og annen kraftforsyning1 1561 0491 257101920820
 
Etter varetype:
Innsatsvarer13 65013 12814 58593571 45711
Investeringsvarer2 4132 2793 369956401 09048
Konsumvarer5 3885 4815 72834062475
Varige konsumvarer335209292-43-138340
Ikke-varige konsumvarer5 0535 2725 43638381643
Energivarer183 547182 802202 27118 7241019 46911

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB