277482_tabell_330223_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
277482_tabell_330223
statistikk
2017-11-23T08:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning4. kvartal 2017

Innhold

Investeringer. Antatte investeringer inneværende år, etter næring og varetype. Millioner kroner1
Antatte investeringerEndringstall i mill. kr og prosent
201620172017 / 20162017 / 2017
4. kvartal samme år3. kvartal samme år4. kvartal samme årDiff.2Pst.2Diff.3Pst.3
1Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
2Endring fra foregående år for antatte investeringer, rapportert i 4. kvartal samme år.
3Endring for antatte investeringer i inneværende år, rapportert i 3. kvartal samme år og 4. kvartal samme år.
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft219 921211 971205 219-14 702-7-6 752-3
 
Utvinning og rørtransport170 280155 627150 842-19 438-11-4 785-3
Utvinning av råolje og naturgass168 949153 289148 586-20 363-12-4 703-3
Rørtransport1 3312 3382 25592469-83-4
 
Industri og bergverksdrift22 51822 31021 690-828-4-620-3
Bergverksdrift595584537-58-10-47-8
Industri21 92321 72621 153-770-4-573-3
Nærings-, drikkevare- og tob.ind5 2175 5875 295781-292-5
Næringsmiddelindustri4 6935 1694 8661734-303-6
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind.191178150-41-21-28-16
Trelast- og trevareindustri1 071932972-99-9404
Papir- og papirvareindustri44960558513630-20-3
Trykking, grafisk industri205263313108535019
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri5 4274 4364 263-1 164-21-173-4
Kjemiske råvarer3 2433 0493 027-216-7-22-1
Gummi, plast, mineralsk industri mv.1 3741 6731 8534793518011
Metallindustri4 3534 1914 124-229-5-67-2
Ikke-jernholdige metaller3 8623 7713 786-76-2150
Metallvareindustri774754731-43-6-23-3
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri7118558008913-55-6
Maskinindustri501589594931951
Bygging av skip og oljeplattformer456615441-15-3-174-28
Annen verkstedsindustri480338339-141-2910
Maskinreparasjon og -installasjon461415432-29-6174
Møbelindustri og annen industri25429526173-34-12
 
Kraftforsyning27 12334 03432 6885 56521-1 346-4
Produksjon av elektrisitet9 15711 49811 2562 09923-242-2
Overf. og distribusjon av elektrisitet16 55121 38720 3783 82723-1 009-5
Fjernvarme og annen kraftforsyning1 4161 1491 054-362-26-95-8
 
Etter varetype:
Innsatsvarer13 15813 38813 2861281-102-1
Investeringsvarer2 5652 6252 426-139-5-199-8
Konsumvarer5 4866 0725 7772915-295-5
Varige konsumvarer241303253125-50-17
Ikke-varige konsumvarer5 2445 7685 5252815-243-4
Energivarer198 713189 887183 731-14 982-8-6 156-3