277482_tabell_330222_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
277482_tabell_330222
statistikk
2017-11-23T08:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning4. kvartal 2017

Innhold

Investeringer. Antatte investeringer for neste år, etter næring og varetype. Millioner kroner1
Antatte investeringerEndringstall i mill. kr og prosent
201720182018 / 20172018 / 2018
4. kvartal året før3. kvartal året før4. kvartal året førDiff.2Pst.2Diff.3Pst.3
1Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
2Endring fra foregående år for antatte investeringer neste år, rapportert i 4. kvartal året før.
3Endring for antatte investeringer i neste år, rapportert i 3. kvartal året før og 4. kvartal året før.
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft196 832194 321203 5666 73439 2455
 
Utvinning og rørtransport146 643141 748144 333-2 310-22 5852
Utvinning av råolje og naturgass144 194139 626142 363-1 831-12 7372
Rørtransport2 4482 1221 971-477-19-151-7
 
Industri og bergverksdrift18 57418 00621 4942 920163 48819
Bergverksdrift5825657791973421438
Industri17 99217 44120 7152 723153 27419
Nærings-, drikkevare- og tob.ind4 1063 6904 6865801499627
Næringsmiddelindustri3 8923 5584 5566641799828
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind.185124138-47-251411
Trelast- og trevareindustri1 3941 0641 125-269-19616
Papir- og papirvareindustri1531921833020-9-5
Trykking, grafisk industri2268396-130-581316
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri3 4404 5205 3991 9595787919
Kjemiske råvarer1 9122 6203 0271 1155840716
Gummi, plast, mineralsk industri mv.1 6461 7051 9452991824014
Metallindustri3 6963 5453 688-801434
Ikke-jernholdige metaller3 4742 8712 638-836-24-233-8
Metallvareindustri528429623951819445
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri1 039688835-204-2014721
Maskinindustri4955848193246523540
Bygging av skip og oljeplattformer242242233-9-4-9-4
Annen verkstedsindustri4262775401142726395
Maskinreparasjon og -installasjon223118129-94-42119
Møbelindustri og annen industri19418127581429452
 
Kraftforsyning31 61634 56737 7386 122193 1719
Produksjon av elektrisitet10 38011 34114 6304 250413 28929
Overf. og distribusjon av elektrisitet20 09122 49322 0591 96810-434-2
Fjernvarme og annen kraftforsyning1 1457331 049-96-831643
 
Etter varetype:
Innsatsvarer11 63211 68813 0051 373121 31711
Investeringsvarer1 8781 6452 2804022163539
Konsumvarer4 7384 0555 480742161 42535
Varige konsumvarer205157209425233
Ikke-varige konsumvarer4 5323 8995 271739161 37235
Energivarer178 584176 933182 8014 21725 8683