245440_tabell_254189_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
245440_tabell_254189
statistikk
2016-02-24T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false
Undersøkelsen viser nivå og utvikling for utførte og antatte investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraft. Investeringene i 2015 falt med 9,7 prosent.

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning1. kvartal 2016

Innhold

Kvartalsvise utførte investeringer etter kostnadsart. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kroner
4. kvartal 20141. kvartal 20152. kvartal 20153. kvartal 20154. kvartal 2015
Utvinning og rørtransport51 57047 84350 37346 63144 751
Utvinning av råolje og naturgass50 80246 73649 14745 48543 849
Leting og konseptstudier8 2856 8098 3787 2186 293
Undersøkelsesboring5 7054 7676 8065 3964 006
Generelle undersøkelser860513479603893
Feltevaluering/feltutvikling478390377485566
Administrasjon og andre kostnader843909584672670
Konseptstudier39923013262159
Feltutbygging19 25714 26514 62513 99116 570
Varer, feltutbygging8 6078 3967 9436 4848 776
Tjenester, feltutbygging6 8553 2573 6254 0584 125
Produksjonsboring, feltutbygging3 7952 6123 0573 4493 668
Felt i drift19 46521 78622 58019 25717 402
Varer, felt i drift1 2912 0791 6901 3531 132
Tjenester, felt i drift7 1945 6386 7805 3364 429
Produksjonsboring, felt i drift10 98114 06814 11012 56911 841
Landvirksomhet1 0361 2661 5201 341885
Nedstengning og fjerning2 7592 6102 0443 6772 699
Rørtransport7681 1071 2271 146901