245440_tabell_254187_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
245440_tabell_254187
statistikk
2016-02-24T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false
Undersøkelsen viser nivå og utvikling for utførte og antatte investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraft. Investeringene i 2015 falt med 9,7 prosent.

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning1. kvartal 2016

Innhold

Investeringer. Antatte investeringer inneværende år, etter næring og varetype. Millioner kroner1
Antatte investeringerEndringstall i mill. kr og prosent
201520162016 / 20152016 / 2016
1. kvartal samme år4. kvartal året før år1. kvartal samme årDiff.2Pst.2Diff.3Pst.3
1Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
2Endring fra foregående år for antatte investeringer, rapportert i 1. kvartal samme år.
3Endring for antatte investeringer i samme år, rapportert i 4. kvartal året før og 1. kvartal samme år.
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft235 627219 352214 400-21 227-9-4 952-2
 
Utvinning og rørtransport189 049170 960163 913-25 136-13-7 047-4
Utvinning av råolje og naturgass183 722169 120162 121-21 601-12-6 999-4
Rørtransport5 3281 8401 792-3 536-66-48-3
 
Industri og bergverksdrift21 25521 76222 3881 13356263
Bergverksdrift1 150710633-517-45-77-11
Industri20 10521 05221 7551 65087033
Nærings-, drikkevare- og tob.ind5 0593 8594 731-328-687223
Næringsmiddelindustri4 5533 5204 273-280-675321
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind.109190196878063
Trelast- og trevareindustri7779351 1864095325127
Papir- og papirvareindustri507141495-12-2354251
Trykking, grafisk industri265187192-73-2853
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri4 2955 6865 3441 04924-342-6
Kjemiske råvarer2 7603 5683 19843816-370-10
Gummi, plast, mineralsk industri mv.1 4581 0381 369-89-633132
Metallindustri3 0314 8774 3321 30143-545-11
Ikke-jernholdige metaller1 9984 3673 7321 73487-635-15
Metallvareindustri783679687-96-1281
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri1 128961893-235-21-68-7
Maskinindustri1 093929622-471-43-307-33
Bygging av skip og oljeplattformer3544604348023-26-6
Annen verkstedsindustri36555551414941-41-7
Maskinreparasjon og -installasjon571429400-171-30-29-7
Møbelindustri og annen industri3111253594815234187
 
Kraftforsyning25 32226 63028 1002 778111 4706
Produksjon av elektrisitet7 7658 1938 9321 167157399
Overf. og distribusjon av elektrisitet15 74216 96017 6641 922127044
Fjernvarme og annen kraftforsyning1 8141 4771 504-310-17272
 
Etter varetype:
Innsatsvarer11 70113 23613 4421 741152062
Investeringsvarer2 9682 8342 478-490-17-356-13
Konsumvarer5 4364 3095 127-309-681819
Varige konsumvarer2671463114416165113
Ikke-varige konsumvarer5 1694 1634 816-353-765316
Energivarer215 521198 973193 353-22 168-10-5 620-3