237194_tabell_247261_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
237194_tabell_247261
statistikk
2015-11-24T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false
Investeringstellingen viser nivå og utvikling for utførte og antatte investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraft. Nye anslag for 2015 viser et fall på 9,4 prosent.

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning4. kvartal 2015

Innhold

Investeringer. Antatte investeringer inneværende år, etter næring og varetype. Millioner kroner1
Antatte investeringerEndringstall i mill. kr og prosent
201420152015 / 20142015 / 2015
4. kvartal samme år3. kvartal samme år4. kvartal samme årDiff.2Pst.2Diff.3Pst.3
1Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
2Endring fra foregående år for antatte investeringer, rapportert i 4. kvartal samme år.
3Endring for antatte investeringer i inneværende år, rapportert i 3. kvartal samme år og 4. kvartal samme år.
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft262 043238 411237 368-24 675-9-1 0430
 
Utvinning og rørtransport218 584193 021192 801-25 783-12-2200
Utvinning av råolje og naturgass213 909188 724188 312-25 597-12-4120
Rørtransport4 6754 2974 489-186-41924
 
Industri og bergverksdrift21 54321 25420 970-573-3-284-1
Bergverksdrift1 414883930-484-34475
Industri20 12920 37120 040-890-331-2
Nærings-, drikkevare- og tob.ind6 3405 3375 294-1 046-16-43-1
Næringsmiddelindustri5 7484 8244 749-999-17-75-2
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind.183161172-11-6117
Trelast- og trevareindustri666774717518-57-7
Papir- og papirvareindustri540513497-43-8-16-3
Trykking, grafisk industri484306300-184-38-6-2
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri3 2874 2194 3681 081331494
Kjemiske råvarer2 4412 7982 72928812-69-2
Gummi, plast, mineralsk industri mv.1 1991 3881 279807-109-8
Metallindustri1 7833 0662 9271 14464-139-5
Ikke-jernholdige metaller1 3082 0491 93562748-114-6
Metallvareindustri1 221902784-437-36-118-13
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri72496593320929-32-3
Maskinindustri1 155932909-246-21-23-2
Bygging av skip og oljeplattformer660380401-259-39216
Annen verkstedsindustri38137842039104211
Maskinreparasjon og -installasjon1 076693679-397-37-14-2
Møbelindustri og annen industri430357359-71-1721
 
Kraftforsyning21 91624 13723 5971 6818-540-2
Produksjon av elektrisitet7 5047 9827 9734696-90
Overf. og distribusjon av elektrisitet13 12514 91214 3451 2209-567-4
Fjernvarme og annen kraftforsyning1 2881 2421 280-8-1383
 
Etter varetype:
Innsatsvarer10 92811 34710 850-78-1-497-4
Investeringsvarer4 0493 1493 159-890-22100
Konsumvarer5 7006 0386 0593596210
Varige konsumvarer314290286-28-9-4-1
Ikke-varige konsumvarer5 3865 7485 7733877250
Energivarer241 366217 877217 299-24 067-10-5780