237194_tabell_247260_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
237194_tabell_247260
statistikk
2015-11-24T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false
Investeringstellingen viser nivå og utvikling for utførte og antatte investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraft. Nye anslag for 2015 viser et fall på 9,4 prosent.

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning4. kvartal 2015

Innhold

Investeringer. Antatte investeringer for neste år, etter næring og varetype. Millioner kroner1
Antatte investeringerEndringstall i mill. kr og prosent
201520162016 / 20152016 / 2016
4. kvartal året før3. kvartal året før4. kvartal året førDiff.2Pst.2Diff.3Pst.3
1Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
2Endring fra foregående år for antatte investeringer neste år, rapportert i 4. kvartal året før.
3Endring for antatte investeringer i neste år, rapportert i 3. kvartal året før og 4. kvartal året før.
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft231 825227 513219 352-12 473-5-8 161-4
 
Utvinning og rørtransport188 570181 183170 960-17 610-9-10 223-6
Utvinning av råolje og naturgass183 718178 302169 120-14 598-8-9 182-5
Rørtransport4 8522 8811 840-3 012-62-1 041-36
 
Industri og bergverksdrift18 66820 00221 7623 094171 7609
Bergverksdrift805647710-95-126310
Industri17 86219 35521 0523 190181 6979
Nærings-, drikkevare- og tob.ind4 1033 5703 859-244-62898
Næringsmiddelindustri3 6693 2653 520-149-42558
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind.12212219068566856
Trelast- og trevareindustri7026649352333327141
Papir- og papirvareindustri473152141-332-70-11-7
Trykking, grafisk industri226146187-39-174128
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri3 0365 3205 6862 650873667
Kjemiske råvarer1 4983 1753 5682 07013839312
Gummi, plast, mineralsk industri mv.1 4141 0751 038-376-27-37-3
Metallindustri3 1214 8644 8771 75656130
Ikke-jernholdige metaller2 1004 3684 3672 267108-10
Metallvareindustri826647679-147-18325
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri1 097800961-136-1216120
Maskinindustri1 308864929-379-29658
Bygging av skip og oljeplattformer3272734601334118768
Annen verkstedsindustri3123595552437819655
Maskinreparasjon og -installasjon637368429-208-336117
Møbelindustri og annen industri157133125-32-20-8-6
 
Kraftforsyning24 58826 32826 6302 04283021
Produksjon av elektrisitet7 2868 7218 19390712-528-6
Overf. og distribusjon av elektrisitet15 70616 39116 9601 25485693
Fjernvarme og annen kraftforsyning1 5961 2171 477-119-726021
 
Etter varetype:
Innsatsvarer10 16212 36913 2363 074308677
Investeringsvarer3 0862 2862 834-252-854824
Konsumvarer4 5253 7594 309-216-555015
Varige konsumvarer163145146-17-1011
Ikke-varige konsumvarer4 3623 6144 163-199-554915
Energivarer214 052209 098198 973-15 079-7-10 125-5