237194_tabell_247238_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
237194_tabell_247238
statistikk
2015-11-24T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false
Investeringstellingen viser nivå og utvikling for utførte og antatte investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraft. Nye anslag for 2015 viser et fall på 9,4 prosent.

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning4. kvartal 2015

Innhold

Kvartalsvise utførte investeringer etter kostnadsart. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kroner
3. kvartal 20144. kvartal 20141. kvartal 20152. kvartal 20153. kvartal 2015
Utvinning og rørtransport54 91151 57047 84350 37346 631
Utvinning av råolje og naturgass53 61550 80246 73649 14745 485
Leting og konseptstudier8 1338 2856 8098 3787 218
Undersøkelsesboring5 0225 7054 7676 8065 396
Generelle undersøkelser1 037860513479603
Feltevaluering/feltutvikling394478390377485
Administrasjon og andre kostnader668843909584672
Konseptstudier1 01239923013262
Feltutbygging17 90719 25714 26514 62513 991
Varer, feltutbygging7 6418 6078 3967 9436 484
Tjenester, feltutbygging5 6386 8553 2573 6254 058
Produksjonsboring, feltutbygging4 6283 7952 6123 0573 449
Felt i drift23 62219 46521 78622 58019 257
Varer, felt i drift1 8341 2912 0791 6901 353
Tjenester, felt i drift9 0827 1945 6386 7805 336
Produksjonsboring, felt i drift12 70610 98114 06814 11012 569
Landvirksomhet1 2431 0361 2661 5201 341
Nedstengning og fjerning2 7102 7592 6102 0443 677
Rørtransport1 2967681 1071 2271 146