224686_tabell_236871_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
224686_tabell_236871
statistikk
2015-08-25T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false
Investeringstellingen viser nivå og utvikling for utførte og antatte investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraft. Anslag viser 12,1 prosent fall i 2015

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning3. kvartal 2015

Innhold

Kvartalsvise utførte investeringer etter kostnadsart. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kroner
2. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 20141. kvartal 20152. kvartal 2015
Utvinning og rørtransport55 73454 91151 57047 84350 373
Utvinning av råolje og naturgass54 25353 61550 80246 73649 147
Leting og konseptstudier8 9398 1338 2856 8098 378
Undersøkelsesboring6 2515 0225 7054 7676 806
Generelle undersøkelser6581 037860513479
Feltevaluering/feltutvikling454394478390377
Administrasjon og andre kostnader717668843909584
Konseptstudier8591 012399230132
Feltutbygging18 64617 90719 25714 26514 625
Varer, feltutbygging7 8597 6418 6078 3967 943
Tjenester, feltutbygging5 6095 6386 8553 2573 625
Produksjonsboring, feltutbygging5 1794 6283 7952 6123 057
Felt i drift23 69823 62219 46521 78622 580
Varer, felt i drift2 9221 8341 2912 0791 690
Tjenester, felt i drift8 3719 0827 1945 6386 780
Produksjonsboring, felt i drift12 40512 70610 98114 06814 110
Landvirksomhet1 2991 2431 0361 2661 520
Nedstengning og fjerning1 6702 7102 7592 6102 044
Rørtransport1 4811 2967681 1071 227