224686_tabell_236818_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
224686_tabell_236818
statistikk
2015-08-25T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false
Investeringstellingen viser nivå og utvikling for utførte og antatte investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraft. Anslag viser 12,1 prosent fall i 2015

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning3. kvartal 2015

Innhold

Investeringer etter kostnadsart og registreringstidspunkt. Utvinning av råolje og naturgass, og rørtransport. Millioner kroner
20152016
Antatte investeringer mai året førAntatte investeringer august året førAntatte investeringer november året førAntatte investeringer februar samme årAntatte investeringer mai samme årAntatte investeringer august samme årAntatte investeringer november samme årPåløpte investeringerAntatte investeringer mai året førAntatte investeringer august året førAntatte investeringer november året førAntatte investeringer februar samme år
Utvinning og rørtransport182 420185 256188 570189 049190 095193 02100184 902181 18300
Utvinning av råolje og naturgass i alt177 516180 410183 718183 722185 373188 72400182 022178 30200
Leting og konseptstudier33 33132 21831 69925 93927 23029 4990036 88433 26200
Feltutbygging56 33154 97857 61467 78357 95958 7230059 52959 30500
Varer26 74928 50428 08838 89031 27531 9760034 38935 51700
Tjenester11 0369 69711 09310 30214 40914 5460013 27412 20100
Produksjonsboring18 54516 77718 43318 59112 27412 2010011 86711 58700
Felt i drift75 44878 66978 55472 23180 76281 6640069 12169 39500
Varer6 8608 6808 2167 8447 7517 661005 5945 70300
Tjenester23 99323 23323 43721 24420 85122 5160013 87115 41800
Produksjonsboring44 59546 75646 89143 14352 16051 4870049 65548 27300
Landvirksomhet4 5494 5354 1855 3585 5085 958004 3114 57000
Nedstengning og fjerning7 85710 01111 67612 41013 91412 8810012 17711 77000
Rørtransport4 9054 8464 8525 3284 7224 297002 8802 88100