224686_tabell_236814_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
224686_tabell_236814
statistikk
2015-08-25T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false
Investeringstellingen viser nivå og utvikling for utførte og antatte investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraft. Anslag viser 12,1 prosent fall i 2015

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning3. kvartal 2015

Innhold

Investeringer. Antatte investeringer inneværende år, etter næring og varetype. Millioner kroner1
Antatte investeringerEndringstall i mill. kr og prosent
201420152015 / 20142015 / 2015
3. kvartal samme år2. kvartal samme år3. kvartal samme årDiff.2Pst.2Diff.3Pst.3
1Aggregeringsnivåene refererer seg til standard for næringsgruppering (SN2007). Se NOS D383 for nærmere om dette.
2Endring fra foregående år for antatte investeringer, rapportert i 3. kvartal samme år.
3Endring for antatte investeringer i inneværende år, rapportert i 2. kvartal samme år og 3. kvartal samme år.
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft271 095235 562238 411-32 684-122 8491
 
Utvinning og rørtransport227 267190 095193 021-34 246-152 9262
Utvinning av råolje og naturgass222 355185 373188 724-33 631-153 3512
Rørtransport4 9124 7224 297-615-13-425-9
 
Industri og bergverksdrift21 64620 68421 254-392-25703
Bergverksdrift1 301904883-418-32-21-2
Industri20 34519 78020 3712605913
Nærings-, drikkevare- og tob.ind6 2084 8975 337-871-144409
Næringsmiddelindustri5 4774 3874 824-653-1243710
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind.174166161-13-7-5-3
Trelast- og trevareindustri610687774164278713
Papir- og papirvareindustri537515513-24-4-20
Trykking, grafisk industri451249306-145-325723
Oljeraff., kjemisk, farmas. industri3 1624 2394 2191 05733-200
Kjemiske råvarer2 3082 8392 79849021-41-1
Gummi, plast, mineralsk industri mv.1 1811 4161 38820718-28-2
Metallindustri1 8533 0203 0661 21365462
Ikke-jernholdige metaller1 3881 9972 04966148523
Metallvareindustri1 129883902-227-20192
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri9821 053965-17-2-88-8
Maskinindustri1 277977932-345-27-45-5
Bygging av skip og oljeplattformer697394380-317-45-14-4
Annen verkstedsindustri392375378-14-431
Maskinreparasjon og -installasjon1 286564693-593-4612923
Møbelindustri og annen industri406344357-49-12134
 
Kraftforsyning22 18124 78324 1371 9569-646-3
Produksjon av elektrisitet7 5588 2217 9824246-239-3
Overf. og distribusjon av elektrisitet13 21814 84914 9121 69413630
Fjernvarme og annen kraftforsyning1 4051 7131 242-163-12-471-27
 
Etter varetype:
Innsatsvarer10 82811 50011 3475195-153-1
Investeringsvarer4 4062 9533 149-1 257-291967
Konsumvarer5 5785 4986 038460854010
Varige konsumvarer326292290-36-11-2-1
Ikke-varige konsumvarer5 2525 2065 748496954210
Energivarer250 283215 610217 877-32 406-132 2671