92478_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
92478_tabell
statistikk
2013-03-04T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning1. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Investeringer. Registrert i 1. kvartal. Prosent og millioner kronerfullscreen-iconInvesteringer. Registrert i 1. kvartal. Prosent og millioner kronerexcel-iconInvesteringer. Registrert i 1. kvartal. Prosent og millioner kronercsv-iconInvesteringer. Registrert i 1. kvartal. Prosent og millioner kroner
Tabell 2Investeringer. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringerfullscreen-iconInvesteringer. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringerexcel-iconInvesteringer. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringercsv-iconInvesteringer. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringer
Tabell 3Investeringer. Antatte investeringer inneværende år, etter næring og varetype. Millioner kronerfullscreen-iconInvesteringer. Antatte investeringer inneværende år, etter næring og varetype. Millioner kronerexcel-iconInvesteringer. Antatte investeringer inneværende år, etter næring og varetype. Millioner kronercsv-iconInvesteringer. Antatte investeringer inneværende år, etter næring og varetype. Millioner kroner
Tabell 4Investeringer. Utførte investeringer foregånde år, etter næring og varetype. Millioner kronerfullscreen-iconInvesteringer. Utførte investeringer foregånde år, etter næring og varetype. Millioner kronerexcel-iconInvesteringer. Utførte investeringer foregånde år, etter næring og varetype. Millioner kronercsv-iconInvesteringer. Utførte investeringer foregånde år, etter næring og varetype. Millioner kroner
Tabell 5Investeringer. Industri. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringerfullscreen-iconInvesteringer. Industri. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringerexcel-iconInvesteringer. Industri. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringercsv-iconInvesteringer. Industri. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringer
Tabell 6Investeringer. Utførte investeringer per kvartal. Sesongjusterte serier. 2005=100fullscreen-iconInvesteringer. Utførte investeringer per kvartal. Sesongjusterte serier. 2005=100excel-iconInvesteringer. Utførte investeringer per kvartal. Sesongjusterte serier. 2005=100csv-iconInvesteringer. Utførte investeringer per kvartal. Sesongjusterte serier. 2005=100
Tabell 7Investeringer. Kraftforsyning. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringerfullscreen-iconInvesteringer. Kraftforsyning. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringerexcel-iconInvesteringer. Kraftforsyning. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringercsv-iconInvesteringer. Kraftforsyning. Millioner kroner og i prosent av utførte investeringer

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken