253464_tabell_266649_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/energibalanse/aar-forelopige
253464_tabell_266649
statistikk
2016-05-20T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false
Statistikkenviser samlet energibruk i Norge i blant annet industri, husholdninger og transport. Energibruken økte fra 2014 til 2015.

Produksjon og forbruk av energi, energibalanse2015, foreløpige tall

Innhold

Energibalanse for Norge. Siste år. Foreløpige tall. PJ
2015
Alle energiprodukterKullKoksPetrolkoksBiobrensel og avfallRåoljeBensinParafinMellomdestilllaterTungoljeLPG/NGLNaturgass/LNGAndre gasserVannfalls- og vindenergiElektrisitetFjernvarme1
1Tall for forbruk av fjernvarme er fra fjernvarmestatistikken
2Oljedirektoratet er kilden for eksporttall for råolje for 2014.
3"Transformasjon" beregnes som sekundær energiproduksjon minus energien som brukes som innsatsvare i denne produksjonen.
1.1 Produksjon av primær energi8 629,431,00,00,058,93 220,5161,00,00,00,0366,24 282,30,0509,50,00,0
2 Import321,219,512,213,76,948,218,823,773,263,914,70,00,00,026,50,0
3 Eksport27 703,731,60,05,40,82 671,0329,219,6144,159,1311,04 052,80,00,079,30,0
4 Internasjonal bunkers32,40,00,00,00,00,00,020,39,11,70,01,30,00,00,00,0
4.1 Internasjonal sjøfart bunkers12,10,00,00,00,00,00,00,09,11,70,01,30,00,00,00,0
4.2 Internasjonal luftfart bunkers20,30,00,00,00,00,00,020,30,00,00,00,00,00,00,00,0
5 Lagerendringer (+ = nedgang, - = økning)-12,12,80,1-0,90,0-6,6-0,8-0,2-0,5-0,6-5,30,00,00,00,00,0
6 Netto innenlands tilgang (1+2-3-4+5)1 202,521,712,27,465,0591,1-150,1-16,4-80,52,464,5228,20,0509,5-52,70,0
7 Statistiske feil (6+8-9-10-12)96,20,51,3-1,90,014,422,20,715,313,225,35,10,00,00,00,0
8 Transformasjon322,0-1,6-3,17,6-24,5-576,7210,037,4286,115,011,9-15,742,8-509,5518,923,4
8.1 I jernverk-0,20,0-3,10,00,00,00,00,00,00,00,00,02,90,00,00,0
8.2 I oljeraffineri43,90,00,07,60,0-576,7210,037,4286,615,023,00,041,00,00,00,0
8.3 I varmekraftverk-5,40,00,00,00,00,00,00,0-0,10,00,0-15,0-1,10,010,90,0
8.4 I kombinerte kraftvarmeverk-5,4-0,70,00,0-12,70,00,00,0-0,10,00,0-0,40,00,01,76,8
8.5 I fjernvarmeverk-3,60,00,00,0-11,70,00,00,0-0,20,0-0,2-0,30,00,0-3,212,0
8.6 I vann- og vindkraftverk0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0-509,5509,50,0
8.7 Annen transformasjon-10,90,00,00,00,00,00,00,00,00,0-10,90,00,00,00,00,0
9 Eget forbruk i energinæringer238,30,00,00,00,00,00,00,08,90,00,2166,727,10,035,40,0
9.1 Olje- og-gassutvinning200,00,00,00,00,00,00,00,08,20,00,0166,70,00,025,10,0
9.2 Kullutvinning0,50,00,00,00,00,00,00,00,40,00,00,00,00,00,10,0
9.3 Oljeraffinerier29,20,00,00,00,00,00,00,00,00,00,20,027,10,01,90,0
9.4 Pumpekraftstasjoner5,60,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,05,60,0
9.5 Vannkraftstasjoner2,20,00,00,00,00,00,00,00,20,00,00,00,00,02,00,0
9.6 Varmekraftverk0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
9.7 Kraftvarmeverk0,30,00,00,00,00,00,00,00,10,00,00,00,00,00,10,0
9.8 Fjernvarmeverk0,50,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,50,0
10 Svinn39,70,00,00,00,30,00,00,00,00,00,00,22,00,032,05,2
12 Netto innenlands forbruk inkl. råstoff850,319,67,816,940,30,037,720,2181,44,251,040,413,70,0398,818,2
12.1 Netto innenlands energiforbruk, uten råstoff766,117,37,81,140,30,037,720,2181,44,27,917,413,70,0398,818,2
13 Industri og bergverk239,817,37,81,110,70,00,00,07,54,16,210,713,70,0157,92,9
14 Transport206,10,00,00,06,20,036,717,5138,10,00,15,10,00,02,40,0
15 Andre sektorer320,10,00,00,023,40,01,02,735,90,11,61,60,00,0238,515,3
16 Energi brukt som råstoff84,22,30,015,80,00,00,00,00,00,043,123,00,00,00,00,0
16.1 I produksjon av av kjemiske råvarer66,80,00,00,80,00,00,00,00,00,043,023,00,00,00,00,0
16.2 I annen industri17,42,30,015,10,00,00,00,00,00,00,10,00,00,00,00,0
Memo1: Naturgass faklet på oljefelter og terminaler0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,013,40,00,00,00,0

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB