Tabell

Energibalanse for Norge. Siste år. Foreløpige tall. PJ
2015
Alle energiprodukterKullKoksPetrolkoksBiobrensel og avfallRåoljeBensinParafinMellomdestilllaterTungoljeLPG/NGLNaturgass/LNGAndre gasserVannfalls- og vindenergiElektrisitetFjernvarme1
1Tall for forbruk av fjernvarme er fra fjernvarmestatistikken
2Oljedirektoratet er kilden for eksporttall for råolje for 2014.
3"Transformasjon" beregnes som sekundær energiproduksjon minus energien som brukes som innsatsvare i denne produksjonen.
1.1 Produksjon av primær energi8 629,431,00,00,058,93 220,5161,00,00,00,0366,24 282,30,0509,50,00,0
2 Import321,219,512,213,76,948,218,823,773,263,914,70,00,00,026,50,0
3 Eksport27 703,731,60,05,40,82 671,0329,219,6144,159,1311,04 052,80,00,079,30,0
4 Internasjonal bunkers32,40,00,00,00,00,00,020,39,11,70,01,30,00,00,00,0
4.1 Internasjonal sjøfart bunkers12,10,00,00,00,00,00,00,09,11,70,01,30,00,00,00,0
4.2 Internasjonal luftfart bunkers20,30,00,00,00,00,00,020,30,00,00,00,00,00,00,00,0
5 Lagerendringer (+ = nedgang, - = økning)-12,12,80,1-0,90,0-6,6-0,8-0,2-0,5-0,6-5,30,00,00,00,00,0
6 Netto innenlands tilgang (1+2-3-4+5)1 202,521,712,27,465,0591,1-150,1-16,4-80,52,464,5228,20,0509,5-52,70,0
7 Statistiske feil (6+8-9-10-12)96,20,51,3-1,90,014,422,20,715,313,225,35,10,00,00,00,0
8 Transformasjon322,0-1,6-3,17,6-24,5-576,7210,037,4286,115,011,9-15,742,8-509,5518,923,4
8.1 I jernverk-0,20,0-3,10,00,00,00,00,00,00,00,00,02,90,00,00,0
8.2 I oljeraffineri43,90,00,07,60,0-576,7210,037,4286,615,023,00,041,00,00,00,0
8.3 I varmekraftverk-5,40,00,00,00,00,00,00,0-0,10,00,0-15,0-1,10,010,90,0
8.4 I kombinerte kraftvarmeverk-5,4-0,70,00,0-12,70,00,00,0-0,10,00,0-0,40,00,01,76,8
8.5 I fjernvarmeverk-3,60,00,00,0-11,70,00,00,0-0,20,0-0,2-0,30,00,0-3,212,0
8.6 I vann- og vindkraftverk0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0-509,5509,50,0
8.7 Annen transformasjon-10,90,00,00,00,00,00,00,00,00,0-10,90,00,00,00,00,0
9 Eget forbruk i energinæringer238,30,00,00,00,00,00,00,08,90,00,2166,727,10,035,40,0
9.1 Olje- og-gassutvinning200,00,00,00,00,00,00,00,08,20,00,0166,70,00,025,10,0
9.2 Kullutvinning0,50,00,00,00,00,00,00,00,40,00,00,00,00,00,10,0
9.3 Oljeraffinerier29,20,00,00,00,00,00,00,00,00,00,20,027,10,01,90,0
9.4 Pumpekraftstasjoner5,60,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,05,60,0
9.5 Vannkraftstasjoner2,20,00,00,00,00,00,00,00,20,00,00,00,00,02,00,0
9.6 Varmekraftverk0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
9.7 Kraftvarmeverk0,30,00,00,00,00,00,00,00,10,00,00,00,00,00,10,0
9.8 Fjernvarmeverk0,50,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,50,0
10 Svinn39,70,00,00,00,30,00,00,00,00,00,00,22,00,032,05,2
12 Netto innenlands forbruk inkl. råstoff850,319,67,816,940,30,037,720,2181,44,251,040,413,70,0398,818,2
12.1 Netto innenlands energiforbruk, uten råstoff766,117,37,81,140,30,037,720,2181,44,27,917,413,70,0398,818,2
13 Industri og bergverk239,817,37,81,110,70,00,00,07,54,16,210,713,70,0157,92,9
14 Transport206,10,00,00,06,20,036,717,5138,10,00,15,10,00,02,40,0
15 Andre sektorer320,10,00,00,023,40,01,02,735,90,11,61,60,00,0238,515,3
16 Energi brukt som råstoff84,22,30,015,80,00,00,00,00,00,043,123,00,00,00,00,0
16.1 I produksjon av av kjemiske råvarer66,80,00,00,80,00,00,00,00,00,043,023,00,00,00,00,0
16.2 I annen industri17,42,30,015,10,00,00,00,00,00,00,10,00,00,00,00,0
Memo1: Naturgass faklet på oljefelter og terminaler0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,013,40,00,00,00,0