90279_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/kvartal
90279
Fortsatt lave strømpriser
statistikk
2012-11-23T10:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false

Elektrisitetspriser3. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt lave strømpriser

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 20,0 øre/kWh i 3. kvartal. Dette er en nedgang på nesten 35 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor. Lavest var prisen på kontrakter tilknyttet elspotprisen, med 17,0 øre/kWh.

Priser på elektrisk kraft for husholdninger, etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. Øre/kWh

Kraftpris, nettleie og avgifter for husholdninger. 3. kvartal 2012. Øre/kWh

Høy fyllingsgrad i vannmagasinene på grunn av sen snøsmelting i fjellet ga høy produksjon av vannkraft gjennom sommeren. Kombinert med lav etterspørsel etter strøm ga dette et merkbart prisfall gjennom sommeren. Prisene økte noe utover august og september som følge av økt etterspørsel, men holdt seg likevel lave sammenliknet med året før.

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 69,7 øre/kWh i 3. kvartal. Av dette utgjorde kraftprisen 20 øre/kWh, nettleia 26,1 øre/kWh, forbruksavgiften på elektrisk kraft og merverdiavgift 23,7 øre/kWh. Det er en prisnedgang på nesten 22 prosent fra samme periode i fjor.

Gjennomsnittlige priser på elektrisk kraft, eksklusive avgifter og nettleie. Alle typer kontrakter. 3. kvartal 1998-3. kvartal 2012. Øre/kWh

Prosentvis fordeling av kontraktstyper. 3. kvartal 2012. Prosent

Spotpris fortsatt billigst

Husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen hadde den billigste kontraktstypen i 3. kvartal med 17,0 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. 67 prosent av husholdningene hadde en spotprisavtale i 3. kvartal 2012, noe som var en økning på over 16 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor.

Prisen på variabel pris-kontrakter var 23,5 øre/kWh. For nye fastpriskontrakter med inntil ett års varighet var prisen 35,6 øre/kWh, og for kontrakter med ett års varighet eller mer 34,0 øre/kWh. Prisen for andre fastpriskontrakter var 36,1 øre/kWh. Alle kontraktstypene har hatt en nedgang i pris siden foregående kvartal, og størst var prisfallet innenfor kontrakter tilknyttet elspotprisen.

Lavere strømpris for tjenesteyting og industri

Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var 19,4 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Det er 41 prosent lavere enn i 3. kvartal i fjor.

For industri, eksklusiv kraftintensiv industri, sank også prisene sammenlignet med samme kvartal året før. Gjennomsnittsprisen var 19,7 øre/kWh, og dette er en nedgang på over 29 prosent.

For kraftintensiv industri var prisen på elektrisk kraft i gjennomsnitt 26,3 øre/kWh i 3. kvartal. Det er en økning på 24 prosent sammenliknet med 3. kvartal 2011.

Fra og med 1. kvartal 2012 er det gjort enkelte endringer i statistikken. Måleperioden er økt fra én uke midt i kvartalet til å omfatte hele kvartalet. Kostnader for elsertifikater er fra 1. kvartal 2012 inkludert i kraftprisen.

Tabeller: