84287_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/arkiv
84287
Lavere strømpriser
statistikk
2012-09-18T10:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false

Elektrisitetspriser2. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere strømpriser

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 26,1 øre/kWh i 2. kvartal 2012. Dette er en nedgang på 45 prosent fra samme kvartal i fjor. Lavest var prisen på kontrakter tilknyttet elspotprisen, med 24 øre/kWh.

Priser på elektrisk kraft for husholdninger, etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. 2. kvartal 2012. Øre/kWh

Kraftpris, nettleie og avgifter for husholdninger. 2. kvartal 2012. Øre/kWh

Den lave strømprisen kan ses i sammenheng med høy produksjon av vannkraft gjennom hele 2. kvartal. For landet sett under ett, kom det mer nedbør enn normalt til allerede velfylte magasiner. Mye nedbør kombinert med forventning om tilsig fra snøsmelting i fjellet, bidro til høy produksjon av kraft. Kraftproduksjonen som ble målt i april, er den høyeste som er blitt registrert for denne måneden siden målingene startet i 1979.

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 77,4 øre/kWh i 2. kvartal. Av dette utgjorde kraftprisen 26,1 øre/kWh, nettleia 26,3 øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft og merverdiavgift 25 øre/kWh. Det ga en prisnedgang på over 26 prosent fra samme periode i fjor.

Spotpris lavere enn variabel pris

Husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen hadde den billigste kontraktstypen i 2. kvartal. Denne kontraktsprisen lå på 24 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Over 65 prosent av strømmen som ble solgt til husholdninger ble solgt via denne kontraktstypen. Prisen på variabel pris-kontrakter var 18 prosent høyere, og kostet gjennomsnittelig 28,4 øre/kWh. For nye fastpriskontrakter, med inntil ett års varighet, var prisen 38,4 øre/kWh. For kontrakter med ett års varighet eller mer, var prisen 35,5 øre/kWh. Prisen for andre fastpriskontrakter var 38,9 øre/kWh.

Gjennomsnittlige priser på elektrisk kraft, eksklusive avgifter og nettleie. Alle typer kontrakter. 1. kvartal 1998-2. kvartal 2012. Øre/kWh

Fordeling av kontraktstyper. 2. kvartal 2012. Prosent

Lavere strømpris for tjenesteyting og industri

Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var 25,4 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Dette er 45 prosent lavere enn i 2. kvartal i fjor.

For kraftintensiv industri var prisen på elektrisk kraft i gjennomsnitt 23,2 øre/kWh i 2. kvartal. Dette er en nedgang på over 15 prosent sammenliknet med 2. kvartal 2011.

For industri, eksklusiv kraftintensiv industri, sank også prisene i denne perioden. Gjennomsnittsprisen var 24,8 øre/kWh i 2. kvartal 2012, noe som er en nedgang på nesten 23 prosent fra 2. kvartal 2011.

Fra og med 1. kvartal 2012 er det gjort enkelte endringer i statistikken. Måleperioden er økt fra en uke midt i kvartalet til å omfatte hele kvartalet. Kostnader for elsertifikater er fra 1. kvartal 2012 inkludert i kraftprisen.

Tabeller: