84285_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/arkiv
84285
Velfylte magasiner og mildvær ga lave strømpriser
statistikk
2012-06-19T10:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false

Elektrisitetspriser1. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Velfylte magasiner og mildvær ga lave strømpriser

Gjennomsnittlig strømpris for husholdninger, utenom avgifter og nettleie, var 34,4 øre/kWh i 1. kvartal 2012. Det gir en nedgang på 40 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Lavest var prisen på kontrakter tilknyttet elspotprisen, med 33,3 øre/kWh.

Kraftpris, nettleie og avgifter for husholdninger. 1. kvartal 2012

Pris på elektrisk kraft for husholdninger, etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. Øre/kWh

Etter en våt og mild høst i 2011 gikk vi inn i 2012 med høy fyllingsgrad i magasinene. Ved utgangen av uke 1 var fyllingsgraden 78,2 prosent ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat. På samme tid i fjor var fyllingsgraden 42,8 prosent. Årets tre første måneder var alle mildere enn normalt for årstiden, og totalt kom det mer nedbør enn normalt på landsbasis. Velfylte magasiner og høy kraftproduksjon, kombinert med lav etterspørsel på grunn av det milde været ga lave priser til forbrukerne.

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 87,6 øre/kWh i 1. kvartal. Av dette utgjorde kraftprisen 34,4 øre/kWh, nettleien 26,3 øre/kWh, samt at forbruksavgiften på elektrisk kraft og merverdiavgift var på 26,8 øre/kWh. Det ga en prisnedgang på 25 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Spotpriskontrakter billigst

Husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen hadde den billigste kontraktstypen i 1. kvartal, med en pris på 33,3 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Det er denne kontraktstypen som er mest populær blant husholdningene, og nesten 61 prosent av den elektriske kraften selges via denne typen kontrakter. Prisen på variable kontrakter lå noe høyere, med 35,5 øre/kWh. For nye fastpriskontrakter med inntil ett års varighet var prisen 40 øre/kWh, og for kontrakter med ett års varighet eller mer, var prisen 39,2 øre/kWh. Prisen for andre fastpriskontrakter var 38,8 øre/kWh.

Fordeling av kontraktstyper. 1. kvartal 2012

Gjennomsnittlige priser på elektrisk kraft, eksklusive avgifter og nettleie. Alle typer kontrakter. 1. kvartal 1998-1. kvartal 2012. Øre/kWh

Lavere strømpris for tjenesteyting og industri

Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var 32,6 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Det er 38 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

For industri, unntatt kraftintensiv industri, sank også prisene sammenlignet med samme periode i 2011. Gjennomsnittsprisen i 1. kvartal 2012 var på 31,8 øre/kWh, og dette er en nedgang på nesten 16 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Økt strømpris for kraftintensiv industri

For kraftintensiv industri var prisen på elektrisk kraft gjennomsnittlig 28,7 øre/kWh 1. kvartal. Det er oppgang på 11 prosent sammenliknet med samme kvartal i 2011.

Fra og med 1. kvartal 2012 er det gjort enkelte endringer i statistikken. Måleperioden er økt fra en uke midt i kvartalet til å omfatte hele kvartalet. Tilgang av kraft i tabell 3 kraftpriser i engrosmarkedet er tatt ut, og inndelingen av fastpriskontrakter for husholdninger i tabell 1 kraftpriser i sluttmarkedet er endret. Kostnader for elsertifikater er fra 1. kvartal 2012 inkludert i kraftprisen.

Se også temasiden for energi .

Tabeller: