53292_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/arkiv
53292
Prisøkning for husholdningene
statistikk
2011-04-01T10:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false

Elektrisitetspriser1. kvartal 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Prisøkning for husholdningene

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 7,4 prosent høyere i midten av 1. kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor. Prisen på variable kontrakter økte mest, mens prisen på kontrakter knyttet til elspotprisen gikk ned.

Kraftpris, nettleie og avgifter for husholdninger, kvartalsvis. Øre/kWh

Priser på elektrisk kraft for husholdninger, etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. Øre/kWh

Gjennomsnittsprisen for alle typer kontrakter var for husholdninger 57,5 øre/kWh i 1. kvartal (uke 6). Den totale strømprisen medregnet avgifter og nettleie var 117,3 øre/kWh. Av dette utgjorde nettleia 27,8 øre/kWh, og forbruksavgiften på elektrisk kraft og merverdiavgiften 32,0 øre/kWh. Husholdningenes totale strømpris økte med 4,8 prosent sammenlignet med midten av 1. kvartal i 2010.

Spotpriskontrakter billigere enn standard variable kontrakter

For husholdninger med kontrakter tilknyttet elspot var prisen 54,3 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie, i midten av 1. kvartal. Prisen på variable kontrakter (ikke tilknyttet elspotprisen) lå nær 10 øre høyere, og kostet i gjennomsnitt 64,4 øre/kWh.

Mens spotpriskontrakter varierer fritt med utviklingen i kraftmarkedet, må endringer i prisen på standard variabel-kontrakter varsles to uker på forhånd. Etter nyttår har det vært en nedgang i spotprisen, og det er derfor naturlig at prisen på standard variabel-kontrakter ligger høyere enn spotpriskontrakter i måleuka. For 1-års fastpriskontrakter var prisen 46,1 øre/kWh i midten av 1. kvartal, mens prisen på andre fastpriskontrakter var 43 øre/kWh.

Fordeling av kontraktstyper. 1. kvartal 2011

Gjennomsnittlige priser på elektrisk kraft, eksklusive avgifter og nettleie. Alle typer kontrakter. 1. kvartal 1998-1. kvartal 2011. Øre/kWh

Lavere strømpris for industri utenom kraftintensiv

For industri, unntatt kraftintensiv industri, sank prisene i 1. kvartal sammenlignet med samme kvartal året før. Gjennomsnittsprisen i midten av 1. kvartal var 37,7 øre/kWh, en nedgang på 2,9 prosent sammenlignet med 1. kvartal i 2010.

Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var i midten av 1. kvartal 52,9 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Det er tilnærmet lik pris som i 1. kvartal i 2010. Også for tjenesteytende næringer var prisen på spotpriskontrakter i midten av 1. kvartal lavere enn prisen på variable kontrakter.

Økt strømpris for kraftintensiv industri

For kraftintensiv industri var prisen på elektrisk kraft i gjennomsnitt 25,8 øre/kWh i midten av 1. kvartal. Det er 5,3 prosent høyere enn i samme kvartal i 2010.

Kraftprisstatistikkens måleperiode for 1. kvartal var uke 6. Gjennomsnittlig spotpris målt over hele kvartalet lå 1,8 øre over spotprisen i måleuka.

I konsumprisindeksen (KPI) måles også utviklingen i elektrisitetspriser for husholdninger, og det kan oppstå noe avvik i prisutviklingen på elektrisitet i KPI og den kvartalsvise elektrisitetsstatistikken. Dette skyldes hovedsakelig ulik hyppighet og noe forskjellig rapporteringsperiode.

Se også temasiden for energi .

Tabeller: