7781_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/arkiv
7781
Høyere strømpriser siste 12 måneder
statistikk
2010-10-01T10:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false

Elektrisitetspriser3. kvartal 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyere strømpriser siste 12 måneder

Gjennomsnittlig strømpris utenom avgifter og nettleie steg for alle forbruksgrupper unntatt kraftintensiv industri fra midten av 3. kvartal 2009 til 3. kvartal i år. I forhold til midten av 2. kvartal i år sank prisene for husholdninger, tjenesteytende næringer og industri.

Kraftpris, nettleie og avgifter for husholdninger, kvartalsvis. Øre/kWh

Priser på elektrisk kraft for husholdninger, etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. Øre/kWh

Gjennomsnittsprisen for alle typer kontrakter var for husholdninger 38,4 øre/kWh i 3. kvartal (uke 31). Det er en oppgang på 19 prosent i forhold til 3. kvartal i fjor. Økningen i strømprisen har blant annet sammenheng med mindre tilsig og lavere fyllingsgrad i år sammenlignet med i fjor. I uke 31 i år var fyllingsgraden 12,2 prosentpoeng lavere enn i samme uke i 2009, og hele 20 prosentpoeng lavere enn medianverdien for uken (perioden 1990-2007).

Spotpriskontrakter billigst

For husholdninger med kontrakter tilknyttet elspot var prisen i midten av 3. kvartal 36,1 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Variable kontrakter (ikke tilknyttet elspotprisen) kostet i gjennomsnitt 41,7 øre/kWh. Dette var den dyreste kontraktsformen. For 1-års fastpriskontrakter var prisen 38,1 øre/kWh, mens prisen for andre fastpriskontrakter var 40,1 øre/kWh i 3. kvartal.

Husholdningenes totale pris for strøm, nettleie og avgifter var i gjennomsnitt 93,5 øre/kWh i 3. kvartal. Det er 14 prosent høyere enn i samme periode i fjor, men 8,4 prosent lavere sammenlignet med 2. kvartal i år. Av den totale strømprisen utgjorde nettleien 27,6 øre/kWh, og forbruksavgiften på elektrisk kraft og merverdiavgiften 27,5 øre/kWh.

Husholdningene velger spotpriskontrakter

Kontrakter tilknyttet elspotprisen var i 3. kvartal den vanligste kontraktsformen for husholdningene målt i kjøpt kvantum. Denne typen kontrakter utgjorde 58 prosent av husholdningenes strømkjøp. Det er en økning på nær 4 prosentprosent sammenlignet med 3. kvartal 2009. Andelen kontrakter med variabel pris sank i samme periode med 3,3 prosentpoeng, og var 38,2 prosent i 3. kvartal i år. Fastpriskontrakter utgjorde kun 4,2 prosent av husholdningenes strømkjøp i denne perioden. Det er tilnærmet uendret sammenlignet med 3.kvartal i fjor. Innenfor tjenesteytende sektor var kontrakter tilknyttet elspotprisen mest utbredt i 3. kvartal, mens det i industrien var størst andel fastpriskontrakter.

Fordeling av kontraktstyper. 3. kvartal 2010. Prosent

Gjennomsnittlige priser på elektrisk kraft, eksklusive avgifter og nettleie. Alle typer nettleie. 1. kvartal 1998-3. kvartal 2010. Øre/kWh

Høyere strømpris for tjenesteyting og industri utenom kraftintensiv

Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var i midten av 3. kvartal 36,5 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Det er 13 prosent høyere enn i 3. kvartal i 2009.

Også for industri, unntatt kraftintensiv industri og treforedling, steg prisene i 3. kvartal sammenlignet med samme kvartal året før. Gjennomsnittsprisen i 3. kvartal var 29,1 øre/kWh. Det er en oppgang på 8 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2009.

Noe lavere strømpris for kraftintensiv industri

For kraftintensiv industri og treforedling var prisen på elektrisk kraft i gjennomsnitt 20,8 øre/kWh i 3. kvartal. Det er 2 prosent lavere enn i samme kvartal i 2009.

Kraftprisstatistikkens måleperiode for 3. kvartal var uke 31. Gjennomsnittlig spotpris målt over hele kvartalet lå 5,6 øre over spotprisen i måleuka.

I konsumprisindeksen (KPI) måles også utviklingen i elektrisitetspriser for husholdninger, og det kan oppstå noe avvik i prisutviklingen på elektrisitet i KPI og den kvartalsvise elektrisitetsstatistikken. Dette skyldes hovedsakelig ulik hyppighet og noe forskjellig rapporteringsperiode.

Se også

http://www.ssb.no/energi/

Tabeller: