7785_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris/arkiv
7785
Økte strømpriser
statistikk
2010-04-13T10:00:00.000Z
Energi og industri;Priser og prisindekser
no
elkraftpris, Elektrisitetspriser, elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)Energi, Produsent- og engrosprisindekser, Energi og industri, Priser og prisindekser
false

Elektrisitetspriser1. kvartal 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte strømpriser

Den gjennomsnittlige strømprisen var klart høyere for alle forbruksgrupper i midten av 1. kvartal 2010 enn hva den var for et år siden. For husholdningene økte strømprisene med 32 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2009.

De høye strømprisene har sammenheng med det kalde og tørre været så langt i år. Unormalt lave temperaturer ga rekordhøyt elektrisitetsforbruk i både januar og februar, se månedlig elektrisitetsstatistikk . Samtidig var tilsiget til vannmagasinene og snømengden i fjellet lavere enn normalt for årstiden. Redusert svensk kjernekraftproduksjon og feil på overføringskabelen NorNed mellom Norge og Nederland har også bidratt til prisoppgangen.

Kraftpris, nettleie og avgifter for husholdninger, kvartalsvis

Priser på elektrisk kraft for husholdninger etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. Øre/kWh

Den totale strømprisen medregnet avgifter og nettleie for husholdninger var i gjennomsnitt 112 øre/kWh i 1. kvartal. Av dette utgjorde kraftprisen 53,6 øre/kWh, nettleia 27,6 øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft og merverdiavgift 30,8 øre/kWh. Sammenlignet med 4. kvartal 2009 økte nettleia med 2,9 øre/kWh i 1. kvartal. Statnett begrunner økningen i nettleia med store investeringer i strømnett de siste tre årene og i den kommende tiårsperioden.

Spotpris dyrest

Husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen betalte i gjennomsnitt 57,8 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie, i 1. kvartal 2010. Det er en del høyere enn variabel- og fastpriskontraktene, noe som er vanlig når prisene stiger. For variabel pris (ikke tilknyttet elspot) var prisen 49,6 øre/kWh, mens gjennomsnittsprisen for 1-års fastpriskontrakter og andre fastpriskontrakter var henholdsvis 37,8 og 40,1 øre/kWh.

Prosentvis fordeling av kontraktstyper. 1. kvartal 2010

Priser på elektrisk kraft, eksklusive avgifter og nettleie. Øre/kWh

Høyere strømpriser for tjenesteyting og industri

Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var i 1. kvartal 52,8 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Det er 36 prosent høyere enn i 1. kvartal 2009.

Også for industri, unntatt kraftintensiv industri og treforedling, steg prisene i 1. kvartal sammenlignet med samme kvartal året før. Gjennomsnittsprisen i 1. kvartal var 45,8 øre/kWh. Det er en oppgang på 38 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2009.

Høyere strømpriser for kraftintensiv industri

For kraftintensiv industri og treforedling var prisen på elektrisk kraft i gjennomsnitt 24,5 øre/kWh i 1. kvartal. Det er 16 prosent høyere enn 1. kvartal 2009.

Kraftprisstatistikkens måleperiode for 1. kvartal var uke 6. Gjennomsnittlig spotpris målt over hele kvartalet samsvarer godt med spotprisen i måleuka.

I konsumprisindeksen (KPI) måles også utviklingen i elektrisitetspriser for husholdninger, og det kan oppstå noe avvik i prisutviklingen på elektrisitet i KPI og den kvartalsvise elektrisitetsstatistikken. Dette skyldes hovedsakelig ulik hyppighet og noe forskjellig rapporteringsperiode.

Se også

http://www.ssb.no/energi/

Tabeller: