331009_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
331009_tabell
statistikk
2018-02-08T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetdesember 2017

Innhold