311607_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
311607_tabell
statistikk
2017-10-03T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetaugust 2017

Innhold