287364_tabell_306253_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
287364_tabell_306253
statistikk
2017-05-04T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetmars 2017

Innhold

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Mars 2017ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft12 812100,0-10,9
Vannkraft12 26495,7-11,5
Varmekraft2962,3-2,8
Vindkraft2522,018,6
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft11 998100,02,2
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6885,71,2
Forbruk i kraftintensiv industri i alt3 13426,11,0
Forbruk i alminnelig forsyning8 17668,12,8