287364_tabell_306252_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
287364_tabell_306252
statistikk
2017-05-04T08:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false

Elektrisitetmars 2017

Innhold

Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
TolvmånedersperioderHittil i årMånedstall
April 2015 - Mars 2016April 2016 - Mars 2017Endring i prosentMars 2016Mars 2017Endring i prosentMars 2016Mars 2017Endring i prosent
Total produksjon av elektrisk kraft149 044145 973-2,144 83841 279-7,914 37312 812-10,9
Vannkraft143 173140 375-2,043 30039 669-8,413 85712 264-11,5
Varmekraft3 5233 381-4,0905876-3,3304296-2,8
Vindkraft2 3472 217-5,563373416,021225218,6
 
Import6 5706 261-4,71 8072 32728,84641 150148,1
Eksport22 36820 626-7,85 7724 248-26,42 1561 121-48,0
 
Bruttoforbruk av elektrisk kraft133 246131 608-1,240 87339 359-3,712 68112 8421,3
 
Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk2 1711 437-33,81771875,46058-2,5
Beregnet tap i linjenettet9 1408 952-2,12 7502 531-7,9881786-10,9
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft121 935121 219-0,637 94636 641-3,411 74011 9982,2
 
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass7 1447 075-1,01 9941 967-1,36806881,2
 
Forbruk i kraftintensiv industri i alt35 74035 9660,69 1209 1320,13 1043 1341,0
 
Fleksibelt forbruk i kraftintensiv industri i alt1 8851 9111,44714751,01521648,4
 
Ordinært forbruk i kraftintensiv industri i alt33 85534 0550,68 6508 6570,12 9532 9690,6
Ordinært forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp2 7873 0639,97877930,72582798,0
Ordinært forbruk i produksjon av kjemiske råvarer6 3546 160-3,11 6571 598-3,5554543-2,0
Ordinært forbruk i produksjon av jern, stål og ferro4 3334 3660,71 1171 1543,3411394-4,1
Ordinært forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller20 38120 4670,45 0895 1120,41 7291 7531,4
 
Forbruk i alminnelig forsyning79 05078 178-1,126 83125 541-4,87 9568 1762,8