253444_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
253444_tabell
statistikk
2016-06-03T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 6,3 prosent høyere kraftproduksjon i april 2016 enn i april året før.

Elektrisitetapril 2016

Innhold