253442_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
253442_tabell
statistikk
2016-05-03T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 9,1 prosent høyere kraftproduksjon i mars 2016 enn i mars året før.

Elektrisitetmars 2016

Innhold