231360_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
231360_tabell
statistikk
2015-11-04T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 5,8 prosent høyere kraftproduksjon i september 2015 enn i september året før.

Elektrisitetseptember 2015

Innhold