231364_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
231364_tabell
statistikk
2015-10-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 9,3 prosent høyere kraftproduksjon i august 2015 enn i august året før.

Elektrisitetaugust 2015

Innhold