199052_tabell_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/maaned
199052_tabell
statistikk
2015-05-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
false
Elektrisitetsstatistikken gir oversikt over tilgang og bruk av elektrisitet. Det var 7,5 prosent høyere kraftproduksjon i mars 2015 enn i mars året før.

Elektrisitetmars 2015

Innhold