Veldig lav strømpris i 2. kvartal

Publisert:

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 14,9 øre/kWh i 2. kvartal 2020 og er på et historisk lavt nivå. Sammenlignet med 2. kvartal i 2019, var det en nedgang i prisen på hele 67 prosent.

NVE trekker i sin kvartalsrapport over kraftsituasjonen frem at stort hydrologisk overskudd, høy kraftproduksjon og redusert eksportkapasitet bidro til de rekordlave prisene som var i Norge i andre kvartal.

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 72,8 øre/kWh i 2. kvartal 2020, ifølge nye tall fra statistikken Elektrisitetspriser. Dette er en nedgang på 35 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2019. Av den totale strømprisen utgjorde kraftprisen 20 prosent, nettleien 39 prosent og avgiftene på elektrisk kraft de resterende 41 prosentene. Nettleien og avgifter utgjør en større del av den totale strømprisen i tider med veldig lav strømpris.

Figur 1. Elektrisitetspris, nettleie og avgifter for husholdninger

Kraftpris Avgifter Nettleie
1. kvartal 2012 34.4 26.9 26.3
2. kvartal 2012 26.1 25 26.3
3. kvartal 2012 20 23.6 26.1
4. kvartal 2012 30.4 26.3 26.4
1. kvartal 2013 34.9 27.3 26.4
2. kvartal 2013 34.6 27.1 26.4
3. kvartal 2013 33.4 26.7 26.4
4. kvartal 2013 35.6 27.3 26.4
1. kvartal 2014 31.5 27.3 26.0
2. kvartal 2014 26.6 26.3 26.0
3. kvartal 2014 31.6 27.3 26.0
4. kvartal 2014 31.7 27.4 26.0
1. kvartal 2015 31.3 29.8 26.3
2. kvartal 2015 26.0 28.7 26.3
3. kvartal 2015 20.0 27.9 26.0
4. kvartal 2015 25.9 29.2 26.0
1. kvartal 2016 28.7 32.1 26.6
2. kvartal 2016 28.8 32.3 27.3
3. kvartal 2016 30.5 32.7 27.3
4. kvartal 2016 37.6 34.9 27.9
1. kvartal 2017 34.3 34.3 27.9
2. kvartal 2017 33.1 33.9 27.9
3. kvartal 2017 33.3 34.0 27.9
4. kvartal 2017 36.0 34.5 27.9
1. kvartal 2018 42.5 36.0 27.9
2. kvartal 2018 44.6 36.8 28.9
3. kvartal 2018 55.3 39.2 28.9
4. kvartal 2018 54.8 39.2 29.4
1. kvartal 2019 55.2 38.7 30.4
2. kvartal 2019 45.6 36.6 30.4
3. kvartal 2019 42.5 35.9 30.4
4. kvartal 2019 46.8 36.6 28.9
1. kvartal 2020 26.8 32.1 28.9
2. kvartal 2020 14.9 29.8 28.1

Lav elspotpris

Husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen hadde den billigste kontraktstypen i 2. kvartal 2020 med en gjennomsnittlig strømpris på 12,3 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Man må tilbake til 3. kvartal 2007 for å finne en lavere pris på spotpriskontrakter. Dette er den vanligste kontraktstypen for husholdninger (se figur 3).

Elspotprisen, som noteres på kraftbørsen Nord Pool, falt markant gjennom årets andre kvartal og var på sitt laveste nivå i juni. I enkelttimer i juni ble det notert strømpriser på under 1 øre/kWh. Husholdninger med eldre fastpriskontrakter hadde den dyreste kontraktstypen i 2. kvartal 2020 med en strømpris på 35,5 øre/kWh. Kun 2 prosent av husholdningene hadde denne strømavtalen i 2. kvartal.

Figur 2. Pris på elektrisk kraft for husholdninger etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. 2. kvartal 2020

Øre/kWh
Nye fastpris-kontrakter – inntil 1-års varighet 23.7
Nye fastpris-kontrakter – over 1-års varighet 34.3
Alle andre fastpris-kontrakter 35.5
Kontrakter tilknyttet elspotprisen 12.3
Variabel pris kontrakter 22.8

Figur 3. Fordeling av kontraktstyper. 2. kvartal 2020

Fastpriskontrakter Kontrakter tilknyttet elspotprisen Variabel pris kontrakter
Husholdninger 2.3 78.2 19.5
Tjenesteytende næringer 7.8 88.0 4.2
Industri, unntatt kraftintensiv industri 5.3 88.3 6.4