Strømprisen ned fra høyt nivå

Publisert:

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 42,5 øre/kWh i 3. kvartal 2019. Sammenlignet med 3. kvartal i 2018, som var et kvartal med veldig høy strømpris, var det en nedgang i prisen på 23 prosent.

NVE trekker i sin kvartalsrapport over kraftsituasjonen frem at magasinfyllingen i Norge økte med 10 prosent i løpet av kvartalet som bidro til at den hydrologiske balansen nærmet seg normalen i løpet av kvartalet. En langt bedre hydrologisk balanse og lavere brenselspriser bidro til at kraftprisen ikke økte til det høye nivået som var i tredje kvartal fjor, skriver de i rapporten.

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 108,8 øre/kWh i 3. kvartal 2019, ifølge nye tall fra statistikken Elektrisitetspriser. Dette er en nedgang på 12 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2018. Av den totale strømprisen utgjorde kraftprisen 39 prosent, nettleien 28 prosent og avgiftene på elektrisk kraft de resterende 33 prosentene.

Figur 1. Elektrisitetspris, nettleie og avgifter for husholdninger

Nettleie Avgifter Kraftpris
1. kvartal 2012 26.3 26.9 34.4
2. kvartal 2012 26.3 25 26.1
3. kvartal 2012 26.1 23.6 20
4. kvartal 2012 26.4 26.3 30.4
1. kvartal 2013 26.4 27.3 34.9
2. kvartal 2013 26.4 27.1 34.6
3. kvartal 2013 26.4 26.7 33.4
4. kvartal 2013 26.4 27.3 35.6
1. kvartal 2014 26.0 27.3 31.5
2. kvartal 2014 26.0 26.3 26.6
3. kvartal 2014 26.0 27.3 31.6
4. kvartal 2014 26.0 27.4 31.7
1. kvartal 2015 26.3 29.8 31.3
2. kvartal 2015 26.3 28.7 26.0
3. kvartal 2015 26.0 27.9 20.0
4. kvartal 2015 26.0 29.2 25.9
1. kvartal 2016 26.6 32.1 28.7
2. kvartal 2016 27.3 32.3 28.8
3. kvartal 2016 27.3 32.7 30.5
4. kvartal 2016 27.9 34.9 37.6
1. kvartal 2017 27.9 34.3 34.3
2. kvartal 2017 27.9 33.9 33.1
3. kvartal 2017 27.9 34.0 33.3
4. kvartal 2017 27.9 34.5 36.0
1. kvartal 2018 27.9 36.0 42.5
2. kvartal 2018 28.9 36.8 44.6
3. kvartal 2018 28.9 39.2 55.3
4. kvartal 2018 29.4 39.2 54.8
1. kvartal 2019 30.4 38.7 55.2
2. kvartal 2019 30.4 36.6 45.6
3. kvartal 2019 30.4 35.9 42.5

Kontrakter med variabel pris dyrest

Husholdninger med kontrakter med variabel pris hadde den dyreste kontraktstypen i 3. kvartal 2019 med en gjennomsnittlig strømpris på 48,5 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. For husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen, som er den vanligste kontraktstypen (se figur 3), var gjennomsnittlig strømpris på 41,0 øre/kWh. Husholdninger med eldre fastpriskontrakter hadde kontraktstypen med lavest pris i 3. kvartal på 36,5 øre/kWh. Få husholdninger har strøm gjennom fastpriskontrakter, og disse kontraktene utgjør en veldig lav andel av totalt strømforbruk.

Figur 2. Pris på elektrisk kraft for husholdninger etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. 3. kvartal 2019

Øre/kWh
Nye fastpris-kontrakter – inntil 1-års varighet 38.8
Nye fastpris-kontrakter – over 1-års varighet 42.9
Alle andre fastpris-kontrakter 36.5
Kontrakter tilknyttet elspotprisen 41.0
Variabel pris kontrakter 48.5

Figur 3. Fordeling av kontraktstyper. 3. kvartal 2019

Fastpriskontrakter Kontrakter tilknyttet elspotprisen Variabel pris kontrakter
Husholdninger 2.3 76.0 21.6
Tjenesteytende næringer 9.3 88.7 3.1
Industri, unntatt kraftintensiv industri 8.6 89.8 1.7