Næringsundergrupper i Standard for næringsgruppering (SN2007) som er gruppert som petroleumsrettet leverandørindustri og utvinningstjenester

Tilbake til artikkelen

Næringsundergrupper i Standard for næringsgruppering (SN2007) som er gruppert som petroleumsrettet leverandørindustri og utvinningstjenester
Kode Tittel Antall bedrifter 2013 Sysselsatte 2013
Rettet 20. november 2015.
09.101 Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 112 16 271
09.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 312 21 108
25.110 Produksjon av metallkonstruksjoner og deler 340 5 905
25.120 Produksjon av dører og vinduer av metall 130 1 642
25.210 Produksjon av radiatorer og kjeler til sentralvarmeanlegg 5 61
25.290 Produksjon av andre tanker, cisterner og beholdere av metall 20 365
25.300 Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til sentralvarmeanlegg 2 101
25.610 Overflatebehandling av metaller 330 2 380
25.620 Bearbeiding av metaller 1 149 6 451
25.910 Produksjon av stålfat og lignende beholdere av jern og stål 6 92
25.920 Produksjon av emballasje av lettmetall 1 63
25.930 Produksjon av varer av metalltråd, kjetting og fjærer 31 648
25.940 Produksjon av bolter og skruer 12 173
25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 309 3 230
26.510 Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter 148 4 621
27.110 Produksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer 37 890
27.120 Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler 105 2 414
27.200 Produksjon av batterier og akkumulatorer 4 21
27.900 Produksjon av annet elektrisk utstyr 176 1 080
28.110 Produksjon av motorer og turbiner, unntatt motorer til luftfartøyer og motorvogner 42 1 658
28.120 Produksjon av komponenter til hydraulisk og pneumatisk utstyr 43 1 377
28.130 Produksjon av pumper og kompressorer ellers 30 2 701
28.140 Produksjon av kraner og ventiler ellers 16 456
28.150 Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og andre innretninger for kraftoverføring 8 333
28.210 Produksjon av industri- og laboratorieovner samt brennere 10 145
28.221 Produksjon av løfte- og handteringsutstyr til skip og bater 36 2 433
28.229 Produksjon av løfte- og handteringsutstyr ellers 96 1 516
28.250 Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt til husholdningsbruk 73 1 193
28.290 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 343 1 549
28.910 Produksjon av maskiner og utstyr til metallurgisk industri 7 38
28.920 Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet 58 5 445
28.990 Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet sted 102 1 108
30.111 Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn 64 3 872
30.112 Bygging av skip under 100 br.tonn 63 899
30.114 Produksjon av annet flytende materiell 27 247
30.115 Innrednings- og installasjonsarbeid utført pa skip over 100 br.tonn 81 2 811
30.113 Bygging av oljeplattformer og moduler 43 11 791
30.116 Innrednings- og installasjonsarbeid utført pa oljeplattformer og moduler 35 2 783
33.120 Reparasjon av maskiner 1 402 8 843
33.140 Reparasjon av elektrisk utstyr 68 533
33.150 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter 715 5 011
33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 107 2 410

Kontakt