Tabell

Næringsundergrupper i Standard for næringsgruppering (SN2007) som er gruppert som petroleumsrettet leverandørindustri og utvinningstjenester
Kode TittelAntall bedrifter 2013Sysselsatte 2013
Rettet 20. november 2015.
09.101 Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass11216 271
09.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass31221 108
25.110 Produksjon av metallkonstruksjoner og deler3405 905
25.120 Produksjon av dører og vinduer av metall1301 642
25.210 Produksjon av radiatorer og kjeler til sentralvarmeanlegg561
25.290 Produksjon av andre tanker, cisterner og beholdere av metall20365
25.300 Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til sentralvarmeanlegg2101
25.610 Overflatebehandling av metaller3302 380
25.620 Bearbeiding av metaller1 1496 451
25.910 Produksjon av stålfat og lignende beholdere av jern og stål692
25.920 Produksjon av emballasje av lettmetall163
25.930 Produksjon av varer av metalltråd, kjetting og fjærer31648
25.940 Produksjon av bolter og skruer12173
25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted3093 230
26.510 Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter1484 621
27.110 Produksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer37890
27.120 Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler1052 414
27.200 Produksjon av batterier og akkumulatorer421
27.900 Produksjon av annet elektrisk utstyr1761 080
28.110 Produksjon av motorer og turbiner, unntatt motorer til luftfartøyer og motorvogner421 658
28.120 Produksjon av komponenter til hydraulisk og pneumatisk utstyr431 377
28.130 Produksjon av pumper og kompressorer ellers302 701
28.140 Produksjon av kraner og ventiler ellers16456
28.150 Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og andre innretninger for kraftoverføring8333
28.210 Produksjon av industri- og laboratorieovner samt brennere10145
28.221 Produksjon av løfte- og handteringsutstyr til skip og bater362 433
28.229 Produksjon av løfte- og handteringsutstyr ellers961 516
28.250 Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt til husholdningsbruk731 193
28.290 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted3431 549
28.910 Produksjon av maskiner og utstyr til metallurgisk industri738
28.920 Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet585 445
28.990 Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet sted1021 108
30.111 Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn643 872
30.112 Bygging av skip under 100 br.tonn63899
30.114 Produksjon av annet flytende materiell27247
30.115 Innrednings- og installasjonsarbeid utført pa skip over 100 br.tonn812 811
30.113 Bygging av oljeplattformer og moduler4311 791
30.116 Innrednings- og installasjonsarbeid utført pa oljeplattformer og moduler352 783
33.120 Reparasjon av maskiner1 4028 843
33.140 Reparasjon av elektrisk utstyr68533
33.150 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter7155 011
33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr1072 410